Бюджет 2010 (проект)

Надрукувати
Останні новини Дрогобича
13.05.2010
ГрошіСьогодні (13 травня 2010 року) виконавчий комітет міської ради Дрогобича розглядав проект міського бюджету на поточний 2010 рік. Згідно інформації відділу внутрішньої політики міської ради, пропонуємо Вашій увазі текст проекту, за поданням начальника фінансового управління Ігоря Пудлика.

Показники міського бюджету розраховані виходячи зі звітних даних, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, прогнозних надходжень доходів, пріоритетних напрямків використання бюджетних коштів та необхідності збалансування бюджету – як головного міського кошторису.

Розрахункові показники (закріплені і власні), доведені Мінфіном України для складання бюджету на 2010 рік збільшено проти показників 2009 року на 8,0%, дотація вирівнювання-30,9%. Всього доведені контрольні цифри в порівнянні з минулим роком збільшено на 17,7%. Разом з цим збільшення дохідної частини бюджету не дозволило сформувати міський бюджет в обсязі, достатньому для задоволення запитів установ і вирішення всіх питань, піднятих головними розпорядниками коштів і депутатами міської ради.

У проекті міського бюджету на 2010 рік обсяг дохідної частини визначено в сумі 231280,2 тис. грн., в тому числі загального фонду – 209971,1 тис. грн., з них дотації вирівнювання в сумі 73172,6 тис. грн. субвенцій державного бюджету в сумі 47982,9 тис. грн. , спеціального фонду – 21309,1тис. грн. в тому числі бюджет розвитку - 7300,0тис. грн.

Без врахування трансфертів з Державного бюджету обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2010 рік визначено в сумі 88815,6тис. грн., в минулому році він складав 75920,5тис. грн., або більше на 12895,1тис. грн. Прогнозний обсяг надходжень проти розрахункових показників Міністерства фінансів України на 2010 рік збільшений на 6840,0тис. грн.

У порівнянні з фактичними надходженнями за 2009 рік обсяг доходів загального фонду зростає на 21365,0тис. грн. або 31,7%.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (закріплені доходи), становитимуть 72984,6тис. грн., які відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу сформовано за рахунок:
- 75 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляються на території м. Дрогобича та 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляються на території м. Стебника, що становить 67638,6тис. грн.;
- плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 26,0 тис. грн.;
- плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 550,0 тис. грн.;
- єдиного податку – 3400,0 тис. грн.;
- державного мита – 860,0 тис. грн.;
- адмінштрафів та інших санкцій – 510,0 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в обсязі закріплених доходів міського бюджету займає податок з доходів фізичних осіб (92,7% відсотки). Обсяг надходжень цього податку визначено відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" з врахуванням підвищення мінімальної зарплати з 01.01.10р. 869грн., 01.04.10р.- 884грн.,з 01.07.10р.- 888грн., з 01.10.10р.- 907грн., з 1.12.09р.-922грн. та ставки оподаткування 15%. Для розрахунку використано дані про динаміку фактичного надходження податку в 2006—2009 роках, обсяги соціальних пільг та повернення податкового кредиту.

Власні доходи загального фонду становитимуть 15831,0тис. грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2009р. більше на 3903,2тис. грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах займає плата за землю –12545,0 тис. грн.(79,2%), місцеві податки і збори –1872,0тис. грн.(11,8%), плата за оренду комунального майна – 840,0 тис. грн. (5,3%) .

Крім податкових платежів у складі доходів загального фонду міського бюджету на 2010 рік передбачено дотацію вирівнювання в сумі 73172,6 тис. грн., що на 17286,9тис.грн більше попереднього року.

Як і минулого року, вона надходитиме до міського бюджету за нормативами щоденних відрахувань від мобілізованих на території області визначених Законом України "Про Державний бюджет на 2010рік" податків і неподаткових платежів до державного бюджету, в середньому в місяць поступлення складуть 6097,7 тис. грн.
У доходах загального фонду міського бюджету на 2010рік враховані також субвенції з Державного бюджету в сумі 47982,9тис. грн. Всі ці субвенції мають цільове призначення і спрямовуються на здійснення програм соціального захисту.

Спеціальний фонд міського бюджету на 2010 рік сформовано за рахунок:
- 50 відсотків надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на території міста в сумі 1485,0 тис. грн.
- 20 відсотків надходжень на території міста збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 190,0тис. грн. ;
- плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями) – 15,0 тис. грн.;
- власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, в сумі 3781,2тис. грн.;
- надходження коштів від приватизації майна комунальної власності 3800,0 тис..грн. та 90 відсотків від продажу землі 3500,0 тис. грн.

Обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2010рік визначено в сумі 21309,1 тис. грн. , що на 19524,9 тис. грн. менше в порівнянні з 2009 роком., в т.ч. бюджет розвитку в сумі 7300,0 тис. грн., що на 18815,9 тис. грн. менше запланованого на 2009 рік.

Всього видатки в проекті міського бюджету на 2010 рік за загальними і спеціальними фондами плануються в обсязі 231979,4 тис. грн., або на 19104,2 тис. грн. більше затверджених показників на 2009 рік (+9,0%).

Такий ріст видатків спричинений лише поетапним підняттям заробітної плати в зв’язку з підвищенням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС; встановленням посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; нарахуванням індексації зарплати працівникам відповідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення"; забезпеченням додаткових виплат працівникам освіти, охорони здоров’я і культури та ростом цін не енергоносії. Всі інші видатки, враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків передбачені на рівні минулого року, окремі з них зменшені.

Розрахунок фонду оплати праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями здійснено в умовах дії поетапного підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.-555грн,з 01.04.-567грн., з 01.07.-570грн, з 01.10.-586грн, з 01.12.-600грн. на місяць;
Мінімальної заробітної плати з 01.01.- 869грн, з 01.04. - 884грн., з 01.07-888грн, з 01.10. - 907грн., з 01.12. - 922грн. на місяць. При цьому враховано доплату до посадових окладів працівникам бюджетної сфери, у яких посадовий оклад менший за розмір мінімальної заробітної плати, індексацію заробітної плати згідно із ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" та на забезпечення додаткових виплат працівникам освіти, охорони здоров’я і культури відповідно постанов КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення зарплати працівникам бібліотек", від 05.10.09. №1130 щодо встановлення надбавки педагогічним працівникам та від 29.12.09. №1418 з виплати надбавки за вислугу років медпрацівникам.

Видатки на енергоносії заплановані виходячи з фактичного споживання натуральних показників на діючі ціни та встановлені тарифи і збільшено у порівнянні з минулим роком на 22%. Видатки власне загального фонду в проекті міського бюджету на 2010 рік складають 210670,3 тис. грн., що на 38629,0 тис. грн. більше затверджених показників на 2009 рік (+22,4%).

Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду міського бюджету без врахування субвенцій займають видатки на освіту ( 71288,2 тис. грн., або 33,8%) , охорону здоров’я (54306,6 тис. грн., або 25,8%).
В проекті міського бюджету на 2010 рік видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату за енергоносії, харчування та медикаменти становлять 147545,9 тис. грн. або 90,7 %. загального обсягу видатків. Тому, кошти на капітальні видатки передбачаються в доволі незначних сумах.

Освіта
В проекті міського бюджету на 2010 рік видатки на утримання 44 установ освіти передбачені в сумі 72901,6 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом 71341,5 тис. грн. та спеціальним фондом 1560,1 тис. грн.
Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти фактично використаних у 2009 році на 7539,3 тис. грн. (або 11,8%).
Розрахунок розміру видатків проведено з врахуванням виплати заробітної плати працівникам освіти, оплати за спожиті енергоносії на підставі діючих цін і тарифів на 2010 рік.
На 2010 рік видатки на заробітну плату установ освіти визначені в сумі 57312,5 тис. грн., що на 5456,9 тис. грн. більше фактичного використання у 2009 році(+10,5%).
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2010 рік планується 9852,1тис. грн., що на 1624,0 тис. грн. більше фактично спожитих у 2009 році(+19,7%).
Враховано в проекті бюджету кошти на харчування всіх учнів 1-4 класів та всіх дітей сиріт і напівсиріт в розрахунку 4,0 грн. на дитину, в минулому році вартість харчування складала 3,50 грн. Загальні витрати на харчування плануються в сумі 3260,0 тис. грн., що більше на 604,0 тис. грн. у порівнянні з минулим роком.
Передбачено кошти на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в сумі 28,6 тис. грн. Також враховано виплату стипендій міського голови обдарованим дітям в сумі 14,1 тис. грн.

Охорона здоров’я
В проекті міського бюджету на 2010 рік видатки для установ охорони здоров’я передбачені в сумі 55933,8 тис. грн. в т.ч. за загальним фондом 54389,0 тис. грн. і спеціальним фондом 1544,8 тис. грн. Проти доведених Мінфіном контрольних цифр видатки збільшено на 2,5 млн. грн.
Обсяги видатків загального фонду збільшені проти фактичного використання у 2009 року на 5388,4 тис. грн. або 11,0%.
Зазначені кошти передбачається спрямувати, насамперед, на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров’я, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Так, видатки на заробітну плату складуть 44892,6 тис. грн. що на 4678,5 тис. грн. більше фактично використаних у 2009 році (+11,9%).
Асигнування на оплату комунальних послуг і енергоносіїв установ охорони здоров’я на 2010 рік заплановано з урахуванням діючих тарифів та фактичного споживання натуральних показників у попередньому році в сумі 5101,0 тис. грн., що на 765,5 тис. грн. більше використаних у 2009 році.
На придбання продуктів харчування передбачено кошти в сумі 663,7 тис. грн. та на придбання медикаментів – 1847,4 тис. грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення
В міському бюджеті на соціальний захист і соціальне забезпечення на 2010 рік з врахуванням субвенцій з Державного бюджету передбачаються асигнування в загальній сумі 60051,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 3937,5 тис. грн. Проти доведених Міністерством фінансів контрольних цифр видатки збільшено на 2,2 млн. грн.
За рахунок коштів міського бюджету передбачаються видатки на:
- утримання центру соцслужби для молоді – 377 тис. грн.;
- програми і заходи соцслужб для молоді – 10,0 тис. грн.;
- програми і заходи, які проводить відділ молоді – 56,1 тис. грн.;
- утримання терцентру – 1531,3 тис. грн.;
- оздоровлення дітей – 164,3 тис. грн.;
- пільги місцевого значення на оплату ЖКП – 950,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів –30,0 тис. грн.;
- інші видатки по соцзахисту населення складають 818,8 тис. грн.
Зокрема, планується виплата в сумі 249,6 тис. грн. воїнам УПА у розмірі місячної виплати жителям м. Дрогобича 150 грн., жителям м.Стебника-100 грн.
Щомісячна адресна допомога інвалідам становитиме по 50грн. в місяць, що складе 195,6тис. грн., репресованим-36,9тис.грн, одиноким інвалідам І та ІІ групи на оплату ЖКП -142,7тис.грн, видатки на надання разової та матеріальної грошової допомоги окремим громадянам міста відповідно до розпоряджень міського голови становитимуть160,1тис. грн., допомоги на поховання непрацюючих громадян 33,9 тис. грн.
Окрім того, на видатки, пов’язані із соціальним захистом населення міста, за рахунок субвенцій державного бюджету по загальному та спеціальному фондах спрямовується 56040,4 тис. грн.
Зокрема, на 11043,0 тис. грн. зростають видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям і цього року становитимуть 41105,9 тис. грн.
У зазначеній сумі враховано видатки на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами, на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням та на дітей одиноким матерям, які будуть надаватись у розмірах відповідно до законодавства, тобто виходячи із прожиткового мінімуму.
На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовується 6069,8 тис. грн. по загальному фонду та 8355,1 тис. грн. по спеціальному фонду.
На надання інших пільг (оплата послуг зв'язку, санаторно-курортні путівки, проїзд ЧАЕС)передбачається 509,6 тис. грн.
Інші субвенції з обласного бюджету в сумі 161,9 тис. грн., з них на пільгове медичне обслуговування громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 26,6 тис. грн., надання допомоги на догляд за інвалідом 1-ї та 2-ї груп внаслідок психічного розладу – 17,3 тис. грн., поховання учасників бойових дій – 5,0 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту – 24,4 тис. грн., виплата разової грошової допомоги ветеранам УПА – 67,8 тис. грн., надання одноразової адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженням голови облради та голови ОДА – 20,2 тис. грн., виплата компенсації реабілітованим – 0,6 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство
На утримання житлово-комунального господарства передбачається виділити 7158,1 тис. грн.. З загальної суми видатків на благоустрій міста планується направити 5508,1 тис. грн., на капітальний ремонт житлового фонду-700,0 тис. грн., утримання аварійно-диспетчерської служби 850,0 тис. грн., та на виконання депутатських запитів 100,0 тис. грн.

Культура і мистецтво
В проекті міського бюджету на 2010 рік видатки на культуру і мистецтво передбачені в сумі 11733,5 тис. грн. , в т.ч. за загальним фондом 11100,8 тис. грн. та спеціальним фондом 632,7 тис. грн.
Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшено проти фактично використаних у 2009 році на 1236,2 тис. грн. (або 12,5 %). В минулому році по загальному фонду фактично використано 9864,6 тис. грн.
При цьому, з метою забезпечення функціонування закладів культури, забезпечення заробітною платою працівників установ та закладів культури передбачається збільшити на 4,0 млн. грн. або в 1,6 рази доведений Міністерством фінансів України показник на галузь за рахунок власних доходів міського бюджету.
На 2010 рік видатки на заробітну плату установ культури визначені в сумі 9447,8 тис. грн., що на 1108,1тис. грн. фактично виплачених у 2009 році.

Фізична культура і спорт
В проекті міського бюджету на 2010 рік видатки для установ фізкультури та спорту передбачені в сумі 2348,2 тис. грн., в т.ч. з загального фонду – 2316,2 тис. грн., спеціальним фондом – 32,0 тис. грн. Проти доведених контрольних цифр видатки збільшено на 1,3 млн. грн. Обсяг видатків збільшено проти проведених видатків в 2009 році на 545,9 тис. грн.
Вказані кошти планується спрямувати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 45,0 тис. грн., утримання ДЮСШ – 1685,1 тис. грн., проведення заходів з нетрадиційних видів спорту та масових заходів з фізичної культури 256,1 тис. грн., утримання міського ФК "Галичина" 330,0 тис. грн.
Засоби масової інформації
В проекті міського бюджету на 2010 рік передбачено кошти на підтримку місцевого радіомовлення в сумі 60,0 тис. грн.

Органи управління
На утримання органів місцевого самоврядування в міському бюджеті на 2010 рік передбачено кошти в сумі 11095,8 тис. грн. Вказані видатки направляються на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату за спожиті енергоносії та інші видатки.

Транспорт
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд в автомобільному транспорті пільгової категорії населення передбачається 100,0 тис. грн. за рахунок субвенції з Держаного бюджету.
Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю
На проведення таких заходів в проекті бюджету передбачається 150,0 тис. грн. для оплати за експертну оцінку будівель та споруд , які будуть продані чи здані в оренду та інші заходи.
Видатки на заходи з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у проекті міського бюджету на 2010 рік за загальним фондом передбачено кошти в сумі 240,0 тис. грн.
Видатки, не віднесені до основних груп
На виконання програми забезпечення житлом молодих сімей в міському бюджеті на 2010 рік плануються кошти в сумі 50,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на придбання житла.
На обслуговування внутрішнього боргу, а саме сплати платежів з обслуговування кредиту КП "Дрогобичводоканал" в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури" передбачено кошти в сумі 726,9 тис. грн.
Резервний фонд складає 100,0 тис. грн.
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання комплексної програми "Забезпечення техногенної та пожежної безпеки в м. Дрогобичі на 2006-2010 рр." в сумі 50,0 тис. грн.

Спеціальний фонд видатків
Видатки спеціального фонду проекту міського бюджету на 2010 рік складають 21309,1 тис. грн., з них бюджет розвитку 7300,0 тис. грн. Перелік об’єктів видатки, на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку буде розглянуто на черговій сесії.
До видатків спеціального фонду міського бюджету на 2010 рік відносяться також видатки на фінансування заходів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг в сумі 1500,0 тис. грн., які відповідають прогнозним надходженням до міського бюджету в 2010 році податку з власників транспортних засобів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів та 25,0 субвенції з обласного бюджету.
На видатки по утилізації відходів передбачається 190,0 тис. грн.
Разом з тим, незважаючи на значне зростання міського бюджету на 2010 рік, бюджетних коштів не вистачає для забезпечення потреб бюджетної сфери міста в повному обсязі. Цю проблему будемо вирішувати в ході виконання міського бюджету на підвалинах подальшого економічного розвитку, зміцнення доходної бази, дотримання режиму економного, раціонального витрачання бюджетних коштів.Переглядів: 5548

Коментарі (9)
 
ЗІК копіює у вас, чи ви у ЗІКа? "ЗМІ" Дрогобича:)
Рейтинг: 0+ -2-
 
Андрій, 09:46 14 травня 2010 р.
 
Дрогобич-банкрут з таким фондом розвитку, що ще обговорювати!
Рейтинг: 0+ -3-
 
АНЖЕЛА, 14:26 16 травня 2010 р.
 
Я та щось не зрозумів в цифрах, по плану кругом плюси, а в медицині та освіті народ в шоці, всім пропонують відпустки за свій рахунок, скорочення ставок пенсіонерам, введення платних послуг.Хтось може пояснити, чому з плюсів виходить мінус, і то розумію дуже великий.Сьогодні чув навласні вуха, як якась панєнка, яка працює в медицині з голосом повним обурення росказувала колєжанці про настання часів тотальної економії , на зарплаті , медикаментах та харчуванні хворих.Та по великому рахунку харчування, як такого в медицині і не було, то я так розумію зараз пайки будуть на рівні концлагерів? Ну чому чесно не сказати громаді правду, а так як в совецькі часи, говорять одне , пишуть друге, а роблять третє.А де всі партячейки з протестами, от і я кажу піти з прапорцями проти ветеранів є кому, а правду боронити нема кому і край.Не чути вавриних, гентошів, байс та пористів-онаністів.Прийдуть вибори -не голосуйте за таке гамно!
Рейтинг: 2+ 0-
 
Довбуш, 16:58 17 травня 2010 р.
 
медицина - на 2 дні за власний рахунок, а освіта - об’єднання класів, можливо, закриття вечірньої школи.
Рейтинг: 0+ -8-
 
Гість, 17:37 17 травня 2010 р.
 
щось не знайшов Брониці за сміттєзвалище?
Рейтинг: 0+ -4-
 
Свій, 19:41 17 травня 2010 р.
 
Порівняйте, 47, 7 млн.гривень виділено з наших грошей(бюджет країни) на нагороди та пам"ятні дошки! Для кого?А весь Дрогобич буде сидіти в лайні , тому , що виділено всього 7 млн гривень в фонд розвитку міста! Та й і ті розкрадуть, як розікрали до того! Пропоную , щоб ми на сторінці "Дрогобич інфо" зі згоди АДМІНІСТРАТОРА , написали звернення від нас до влади з вимогою, надати звіт про використання коштів бюджету міста за 2009р по-програмно! Хто, і які юридичні особи, були залучені до виконання робіт за державний кошт! Ми маемо це знати! Звідси - аналіз, відповідні висновки!  
 
Заперечень немає.
Рейтинг: 4+ 0-
 
АНЖЕЛА, 09:41 18 травня 2010 р.
 
Анжело, маю можливість скинути документ (проект місцевого нормативного акту), який був розроблений поважною групою наших городян з намірами впровадити його в м. Дрогобичі. 
Чи можете подати свою поштову скриньку?
Рейтинг: 0+ -4-
 
Очевидець, 09:37 18 травня 2010 р.
 
чому не закинути на адрес саиту! щоб подивитись всім)))))
Рейтинг: 0+ -1-
 
макс, 11:29 18 травня 2010 р.
 
Переглянув цей Проект. Жах! З таким документом в туалет соромно йти. Видатки лише на одну освіту свідчать про те, що на її розвиток і капремонт споруд влада виділяє 0 копійок. 
Очевидцю і О.Т.__________ Чув, що кабмін вирішив підняти акцизні ставки на пальне і питний спирт. Таким шляхом азарови начебто думають розв'язати проблему нестачі дохідної частини Держбюджету України. Іншими словами, з правої кишені забирають гроші, а в ліву покладуть. Підняття зборів на пальне буде поштовхом підвищення цін на всі товари.(?) На вашу, панове, думку, що буде далі з українською гривнею (зараз вона трішки зміцнилася відносно $ і Є через ек.стан у Греції) і роздрібними цінами на продукти та ін. товари?
Рейтинг: 3+ 0-
 
Франсуа, 02:41 20 травня 2010 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2018 Дрогобич Інфо → (сайт працює 3753 дні)