Ошукані позичальники ПАТ "Універсал Банку"

Надрукувати
Новини
Написав(ла) Вікторія Лишик   
29.11.2012
ГрошіСім’я Дмитришиних зі Львова, Наталія та Роман, займаються бізнесом з 1992року. Спочатку Роман створив приватне підприємство "Рубін", а потім Наталія відкрила кафе. Безсонні ночі, нестача грошей, сімейні суперечки та інше. Через усе пройшли Роман і Наталія. Та згодом справи налагодились, з’явилась думка про розширення бізнесу. Звернулися до ВАТ "Універсал Банку" з приводу отримання кредиту для Наталії. Спочатку усе було добре.

Працівники банку виявили увагу та тактовність до своїх клієнтів, розповіли цілу купу байок, але забули або навмисно не повідомили що:

1. Кредити в іноземній валюті позичальнику можуть бути надані в іноземній валюті у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кредити в іноземній валюті надаються позичальникам, у якості яких виступають суб'єкти господарювання для цільового фінансування конкретного проекту чи господарської операції.

2. Видача, облік кредитних коштів, контроль за виконанням позичальником умов кредитного та інших договорів здійснюється відповідними установами (відділеннями) Банку. Працівниками установи здійснюється аналіз фінансового стану, контроль за станом та умовами зберігання застави, ведеться робота по своєчасному погашенню заборгованості за кредитом, відсотками та комісіями, згідно умов кредитного договору.

Результати перевірок оформлюються актами і зберігаються в кредитній справі. Контроль за здійсненням всіх кредитних процедур, які регламентуються законодавством України та які затверджені в комерційних банках достовірність наданої до членів Кредитних комітетів інформації, а також виконання рішень Кредитних комітетів відділень покладається на начальників відділень.

Надання кредиту оформлюється шляхом укладання кредитного договору тільки у письмовій формі. За кредитним договором кредитор зобов'язується надати кредит позичальнику у розмірі та на умовах, що передбачені договором, а позичальник зобов'язується повернути основну суму боргу, сплатити проценти та комісії за її користування та нараховані пені і штрафи у визначені строки. Кредитний договір визначає взаємні зобов'язання та відповідальність сторін.

Текст кредитного договору складається у необхідній кількості аутентичних екземплярів, які підписуються уповноваженими, згідно статутних документів позичальника, особами, або особами, які мають право підпису кредитного договору на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженою посадовою особою позичальника, та представником банку (посадовою особою, яка діє на підставі статуту, нотаріально посвідченої довіреності або наказу Голови Правління), та скріплюються печатками обох сторін. Кредитні договори візуються працівниками кредитної та юридичної служб, які безпосередньо займались оформленням кредиту. З боку кредитора кредитний договір підписується уповноваженою особою тільки при наявності протоколу Кредитного комітету, оформленого належним чином.

Кредитні договори підлягають обов'язковій реєстрації у Книзі реєстрації кредитних договорів.

Після прийняття рішення Кредитним комітетом, комісією інформація про позичальника заноситься до бази даних операційного дня банку, позичальнику відкриваються рахунки для обліку кредитної заборгованості, доходів, забезпечення (застави) у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку і комерційних банків України, Облік зобов'язань повинно бути зроблено своєчасно (не пізніше останнього дня місяця в якому надано кредитні кошти).

Дотримання відповідних процедур реєстрації, перевіряння, вивіряння, обліку операцій та контроль за їх проведенням забезпечують працівники бек-офісу банку та відділення, які взаємодіють: відповідальними працівниками головного офісу або відділення.

Працівники, які виконують функції бек-офісу банку (відділення), відповідають за:
— перевіряння отриманих від фронт-офісу банку (відділення) документів на паперових та/або електронних носіях щодо достовірності наданої інформації;
— реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи;
— проведення перевіряння лімітів кредитування за контрагентами;
— підготовку відповідних розпоряджень дія здійснення розрахунків;
— перевіряння правильності відображення операцій;
— зберігання інформації про операції (вся електронна інформація має зберігатися в захищеному від модифікації вигляді);
— нарахування доходів за кредитами, комісійних тощо;
— контроль за обробленням даних, здійсненням розрахунків;
— контроль за виконанням умов кредитного договору;
— розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

3. Під час контролю за виконанням укладених договорів працівники бек-офісу перевіряють:
— відповідність операції законодавству України та прийнятим Банком процедурам.

Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності у безготівковій формі на підставі належним чином оформлених документів.

З позичкового рахунку грошові кошти можуть бути направлені:
— за реквізитами наданих позичальником договорів, контрактів, рахунків - фактур та інше;
— на поточний рахунок позичальника в Банку;
— на транзитні рахунки в Банку (біржовий рахунок для придбання валюти, рахунки покриття гарантій та акредитивів, інші рахунки);
— на поточний рахунок позичальника в іншому банку.

Порядок перерахування грошових коштів з позичкового рахунку обумовлюється кредитним договором. Контроль цільового використання кредитних коштів при їх наданні покладається на працівника підрозділу супроводження кредитів.

На працівників бек-офісу покладається відповідальність за своєчасне перенесення кредитної заборгованості на рахунки протермінованої та сумнівної заборгованості, відображення відповідних операцій на позабалансових рахунках та в базі даних операційного дня Банку.

Відповідальний працівник кредитної служби контролює сплату процентів позичальником, а також несе відповідальність за своєчасність та правильність підготовки документів для проведення кредитної операції в порядку, передбаченому діючим законодавством України, нормативними актами НБУ та внутрішніми інструктивними матеріалами Банку.

Також, згідно п. 2.4. Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, банки зобов'язані отримати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з вищенаведеною інформацією. Цього не було зроблено. Не вказано, що перед укладанням цього Договору Позивач отримав від банку інформаційний лист, згідно вимог законодавства, зокрема Закону України "Про захист прав споживачів". Відповідно до п. 2.5. зазначених Правил, Банки розробляють форму (бюлетень, довідка, повідомлення тощо) надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту, яка повинна бути затверджена рішенням уповноваженого органу банку та повідомлена його відповідним структурним підрозділам.

Інформація про умови кредитування та сукупну вартість кредиту повинна містить:
існуючі форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача;
тип процентної ставки;
орієнтовна сукупна вартість кредиту й вартість послуги з оформлення кредитного договору (перелік всіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням і поверненням; наприклад, таких, як: адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення й т.д.);
строк, на який кредит може бути отриманий;
варіанти повернення кредиту і його умови;
необхідність здійснення оцінки майна й, якщо оцінка необхідна, ким вона здійснюється;
податковий режим сплати відсотків і державні субсидії, на які споживач має право, або вказівка, від кого споживач може одержати докладну інформацію;
позитивні й негативні аспекти пропонованих схем кредитування;

І от нарешті, 09 березня 2006 року між ВАТ "Банк Універсальний", в особі директора Львівської виконавчої дирекції ВАТ "Банк Універсальний" Жука Ігоря Богдановича та громадянкою України Дмитришиною Наталію Ярославівною було укладено кредитний договір № 11-1/84к-06, згідно якого Банк надав Дмитришиної Н.Я. кредит у розмірі 50 000, 00 (п’ятдесят тисяч) доларів США, під 14, 5% річних, з терміном повернення 08 березня 2011 року (як було зазначено у кредитному договорі).

Тепер заглянемо у бухгалтерію банку. По бухгалтерії банку була зроблена проводка і занесені дані в графу фінансової звітності – видача кредитів у будь-якій валюті – 252 500, 00 грн. (50 000, 00 ? 5, 05 = 252 500, 00).

Також, 09.03.2006 року бухгалтерія банку повинна була відмітити для себе прогнозований дохід (без здійснення рахункового проведення) у розмірі 183 062, 50 гривні (252 500, 00 ? 14, 5% ? 5).

До 24.12.2008 року розбіжностей між платежами у валюті та гривні практично не було, а якщо і були то незначні (колихання курсової різниці).

Але після 24.12.2008 року, коли долар США став дорівнювати 7, 79 грн., Дмитришина Н.Я. проводячи розрахунки з Банком у доларах США стала переплачувати за рахунок курсової різниці. Оскільки за період з 24.12.2008 року по 29.03.2010 року Дмитришина Н.Я. фактично сплатила Банку:
% - 10 270, 89 доларів США, що на той час дорівнювало 80 010, 23 грн.
тіло кредиту – 14 166, 61 долар США, що на той час дорівнювало 110 357, 89 грн.

А повинна була сплатити:
% - 51 867, 68 грн.
тіло кредиту – 71 541, 61 грн.

Різниця між прогнозованим доходом Банку і фактично отриманим дорівнює 66 958(шістдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) грн. 83 коп.

Крім цього, 23 лютого 2012 року від ПАТ ЕРСТЕ Банку були отримані виписки руху коштів по розрахунковим рахункам Дмитришиної Н.Я.

Під № 1запису з виписки зазначено – 29.03.2010 – видача позики – 57 583, 26 доларів США (дата перекридитації).

Відповідно, 29.03.2010 року по бухгалтерії банку повинна була бути зроблена проводка у графі – видача кредитів у любій валюті – 456 635, 25 грн. (57 583, 26 ? 7, 93 = 456 635, 25).

І якщо врахувати, що 09.03.2006 року кредит фактично дорівнював 252 500, 00 грн. (сума яка повинна була пройти по фінансовій звітності Банку) то різниця, яка сталася при перекредитації дорівнює 204 135, 25 грн.

При перекредитації Дмитришина Н.Я. понесла непередбачені витрати у розмірі 204 135 (двісті чотири тисячі сто тридцять п’ять) грн. 25 коп.

05.09.2012 року ПАТ "Універсал Банк" звертається до Шевченківського районного суду м. Львова з позовною заявою про стягнення заборгованості з Дмитртишиної Н.Я. у сумі 58 801доларів США, 15 центів, що на дату розрахунку становить 469 997 грн. 59 коп.

24.09.2012 року не діждавшись вироку Шевченківського районного суду м. Львова подає до Личаківського районного суду м. Львова позовну заяву про звернення стягнення на майно у сумі 58 801доларів США, 15 центів, що на дату розрахунку становить 469 997 грн. 59 коп.

Панове! Так що ж це відбувається. Банк називає суму заборгованості і йому не потрібно визнання цієї суми судом. Йому потрібно тільки Рішення суду, щоб обібрати свого клієнта. Якщо врахувати, що банк робить ще два позови, де Дмитришина Н.Я. виступає поручителем – то це вже психологічний тиск на людину. А скільки вже сталося самогубств, коли людина трішки фінансово похитнулася і стала неспроможною у повному об’ємі сплачувати кредит.

І хто буде нести відповідальність за доведення до самогубства?

І чому порушення чинного законодавства України банком не є приводом для визнання кредитного договору не дійсним?

І чому банки тримають своїх клієнтів за "лохів"?

І ще багато чому.

Шановні обдурені клієнти банків (зокрема, ПАТ КБ "Приватбанку", який в грошових махінаціях серед обдурених клієнтів посідає перше місце), звертаємося до вас з проханням, не мовчати і не терпіти знущання банківських клерків над собою. Якщо ви потерпіли від незаконних дій банків – просимо звертатися за тел. 0978631389 (Вікторія Лишик), або на тел. редакції. Юридичну консультацію та підтримку гарантуємо.

З повагою, Сергій Волкович, інститут реабілітації та соціальних технологій; Незалежний кореспондент Вікторія Лишик.

Переглядів: 6239

Коментарі (12)
 
Мож тут розмiстити тексти кредитних договорiв усiх банкiв, що э в нашому мicтi? 
 
Авторка, певно з великого чи то хвилювання, чи то захоплення вiд "любимоi " теми, путаэ банки. Адже Унiверсалбанк i Ерсте банк то двi великi рiзницi. 
 
А з власного досвiду можу додати, що для позичальника, коли не маэ чим гасити заборгованicть, завжди винен той, хто позичив йому грошi - чи банк чи хтось iнший
Рейтинг: 5+ -13-
 
Генiально!, 08:35 29 листопада 2012 р.
 
Видно, що авторка статті скатала положення одного з комерційних банків, навіть бізнес-модель "Фронт-офіс - бек-офіс знає", але не знає, що це всього лиш ролі, а не дійсні посади в банку. Що за банк дав почитати Вам, Вікторіє, своє положення ?
Рейтинг: 3+ -14-
 
Компетентний, 09:41 29 листопада 2012 р.
 
кредити для багатих))
Рейтинг: 1+ 0-
 
вова, 10:05 29 листопада 2012 р.
 
Два перші коментарі написані працівниками банків, воно і не дивно наживатись на людьких бідах. Ганьба
Рейтинг: 20+ -1-
 
свої, 11:16 29 листопада 2012 р.
 
Думаю, що коментарі пишуть працівники Приватбанку... стільки хамства та безпорядку в роботі я ще не бачила в жодному банку в Україні та в Європі. це справжні злодії в законі, яким поки що все сходить з рук. Але, як говорять на общіпонятном, сколько вєрьовочкє нє вітца...
Рейтинг: 18+ 0-
 
Гіркий досвід, 13:44 29 листопада 2012 р.
 
І це тільки початок! 8)
Рейтинг: 12+ 0-
 
До банківських аферистів!!!!!!, 19:36 29 листопада 2012 р.
 
Кредит взято у валюті. Вимагають погашати у валюті згідно з договором. У чому проблема? Не подобається? Треба було брати у гривнях і віддавати у гривнях. Не подобається віддавати? То живіть на зар плату, а не на кредити.
Рейтинг: 5+ -7-
 
..., 09:54 30 листопада 2012 р.
 
Останні дописувачі не праві. У всьому цивілізованному світі підприємці співпрацюють з банками в плані кредитів, навіть великі підприємства не можуть без такої співпраці існувати. Головне, щоб ця співпраця була чесною та порядною з обох сторін, а в нашій країні банки стараються видоїти з клієнта все можливе і неможливе.
Рейтинг: 5+ -1-
 
Сергій, 22:27 30 листопада 2012 р.
 
Сергію, в усьому світі банки однакові. В усьому світі купа трагедій - люди позичають гроші, але не можуть повернути. Бувають різні обставини. Але повертати потрібно, бо інакше, ніхто не буде позичати. Ви кладете у банк теж під відсотки. Хіба це погано? Якщо банки погані, то позичайте у друзів, родичів, сусідів. Так само позичайте їм. І чим це все закінчиться?
Рейтинг: 4+ -1-
 
..., 11:49 01 грудня 2012 р.
 
Я не це мав на увазі - тут кажуть що ніхто в банк не гонить, живіть на зарплату, беріть в гривнях і.т.д - підприємець мусить брати кредити для розвитку бізнесу, мусить брати великі суми, які в родичів не позичити, мусить брати валюту, бо закуповує товар (сировину, обладнання) за кордоном. Це нормальна практика, головне щоб все було чесно і прозоро, а не так як в деяких наших банках (та, напевно, і закордонні теж є нечисті на руку).
Рейтинг: 4+ -1-
 
Сергій, 22:04 01 грудня 2012 р.
 
Мій лозунг - ніколи не співпрацювати з банками України . Це гильйотина для простої людини.
Рейтинг: 7+ 0-
 
Аналітик, 00:28 03 грудня 2012 р.
 
Не беріть кредити в банках!
Рейтинг: 5+ 0-
 
Galina, 09:47 06 грудня 2012 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2019 Дрогобич Інфо → (сайт працює 4005 днів)