Бюджет Дрогобича на 2011 рік

Надрукувати
Останні новини Дрогобича
Написав(ла) Міська рада   
15.01.2011
Ратуша Дрогобицька міська рада
ІІ сесія шостого скликання
Рішення від 05.01.2011 № 60 "Про міський бюджет м. Дрогобича на 2011 рік".

Відповідно п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 76 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики (протокол від 03.01.2011 № 7), Дрогобицька міська рада вирішила:

1. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 257392,3тис. грн. згідно з додатком № 1.
Обсяг доходів загального фонду бюджету в сумі 233344,5 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 24047,8тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 18400,0тис. грн.

2. Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік в сумі 257242,3 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 231190,3 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 26052,0 грн., у тому числі бюджету розвитку 20404,2 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування згідно з додатком № 2 і за головними розпорядниками коштів згідно з додатком № 3.

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 2004,2тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток № 6)..

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 2004,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток № 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200, 0тис. грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік у сумі 185,5 тис. грн.. (додаток 4).

7. Затвердити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 100 тис. грн.

8. Затвердити загальну суму видатків бюджету розвитку у сумі 20404,2 тис. грн. (додаток 7).

На черговій сесії міської ради затвердити перелік об’єктів, фінансування будівництва та реконструкції, яких передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету розвитку із урахуванням вимог щодо забезпечення співфінансування програм, на які передбачаються кошти з Державного та обласного бюджету, та необхідності спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості по об`єктах, які не були повністю профінансовані в 2010 році.

9. Установити на 2011 рік обсяги повернення кредитів до міського бюджету в сумі 50,0 тис. грн., у тому числі повернення до спеціального фонду 50,0 тис. грн.; обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 200,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду 150,0 тис.грн., спеціального фонду – 50,0 тис.грн. згідно з додатком № 5.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за економічною структурою відповідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" :
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
трансферти населенню (код 1340).

11. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 664,1 тис. грн. (додаток 8).

12. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2011 рік належать:
1) 75 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачуються (перераховуються) на території міста та 50 відсотків, що сплачуються (перераховуються) на території м. Стебника;
2) плата за землю;
3) податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є міська рада;
4) плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого та іншого майна, що є у міській комунальній власності;
5) інші надходження, передбачені чинним законодавством ;
У разі зміни юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у 2011 році є:
1) надходження до бюджету розвитку міського бюджету, до яких належать:
- кошти від відчуження майна міської комунальної власності;
- 90 відсотків надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
-) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
2) 20 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
3) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;
4) 50 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;
5)плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів.
6) повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
7) надходження до Цільового фонду, утвореного міською радою.
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

14. Установити, що кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів., які зараховуються до спеціального фонду міського бюджету, спрямовуються на фінансування витрат пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності.

15. Установити, що підприємства комунальної власності за підсумками фінансово-господарської діяльності сплачують до загального фонду міського бюджету 15 % чистого прибутку поквартально, КП "Дрогобичтеплоенерго" - за підсумками року.

16. У 2011 році передача в оренду майна комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах, окрім майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, громадським організаціям у сфері культури та мистецтва, громадським організаціям ветеранів, інвалідів, органам Пенсійного фонду України.

17. Установити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету із урахуванням економії, у зв`язку з проведенням заходів з енергозбереження згідно з додатком № 9.

18. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

18.1. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

18.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

18.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики.

18.4. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

19. У процесі виконання міського бюджету в окремих випадках перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) всього, в тому числі на заробітну плату, енергоносії, видатки розвитку, а також внесення змін до переліків об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку спеціального фонду, цільового фонду розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, розподіл офіційних трансфертів здійснюється міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

20. Установити, що у 2011 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,
матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків, або планах використання бюджетних коштів.

21. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові звертатись до головного управління Державного казначейства України у Львівській області для отримання:
- середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2011 рік";
- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках міського бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.

22. Керівникам бюджетних установ і управлінь міської ради:

22.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

22.2. Привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність до розмірів коштів, передбаченими на їх утримання у 2011 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів, оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей.

Вжити конкретних заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ, зокрема:

В установах освіти:
- переглянути шкільну мережу поточного навчального року та сформувати її на 2011-2012 навчальний рік з урахуванням фінансових можливостей, не допускаючи при цьому зменшення чисельності учнів у класах і росту чисельності працівників галузі;
- скоротити з 01.09.2011 7 класів в загальноосвітніх школах, забезпечивши при цьому наповнюваність класів не менше 25 уч./кл.;
- ввести 50% батьківської плати у групах компенсуючого типу (санаторних і спеціального призначення) в дошкільних навчальних закладах;
- скоротити 5 груп в позашкільних навчальних закладах;
- розглянути питання щодо об`єднання ЗОШ № 3 та №15 на матеріальній базі ЗОШ №3 з 01.09.2011;
- розпочати роботу щодо створення на базі ЗОШ № 18 (м.Стебник) навчально-виховного комплексу;
- передати на баланс Дрогобицької районної ради ЗОШ № 8 з 01.09.2011;
- розглянути питання щодо передачі на фінансування з обласного бюджету педагогічного ліцею з 01.09.2011;

В установах охорони здоров’я:
- впорядкувати діяльність медичних установ та структурних підрозділів медичних закладів;
- ввести частково платні послуги у відділенні терапевтичної стоматології;
- з метою ефективного використання коштів делегованих державою на охорону здоров’я та покращення якості надання медичної допомоги мешканцям м.Дрогобича та Дрогобицького регіону провести відповідну роботу з Дрогобицькою райдержадміністрацією щодо створення єдиного медичного простору;
- скоротити штатну чисельність працівників на 59 од., які є вакантними станом на 01.01.2011;
- обмежити надання сумісництва, суміщення та замін;
- при закритті на профілактичну дезинфекцію акушерських відділень, в т.ч. пологового, патології вагітності та неонатального догляду, на три тижні всім працівникам надавати відпустку, та не проводити заміщення під час відпустки;
- під час святкових та вихідних днів практикувати можливість об`єднання цілодобових постів медичних закладів;
- розпочати підготовчу роботу щодо передачі Дрогобицьких міських лікарень № 3 (онкологія) та № 5 (дермато-венерологія) на утримання обласного бюджету;
- розглянути питання функціонування медичної бібліотеки;
- з метою своєчасного надання медичної допомоги населенню в обсягах не нижче гарантованих державою, клопотати перед місцевими радами про відшкодування коштів на лікування мешканців, шляхом додаткового заключення угод на 2011 рік про прийняття коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів за надання медичної допомоги жителям м.Борислава, м.Трускавця, м.Самбора, м.Стрия, р-нів Самбірського, Ст.Самбірського, Турківського, Стрийського, Сколівського та інших медичними установами м.м.Дрогобича та Стебника, з врахуванням фактичної вартості ліжкодня та фактичної кількості пролікованих хворих з даних територій у 2010 році;

В установах культури та мистецтв:
- зменшити видатки на утримання муніципальних колективів;
- закрити філіали бібліотек № 4,5,7;
- скоротити 18,2 ставки в школах естетичного виховання;
- обмежити виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
- зменшити розмір щорічної винагороди за сумлінну працю та матеріальної допомоги на оздоровлення;
- зменшити видатки на поповнення бібліотечного фонду;
- збільшити розмір батьківської плати в школах естетичного виховання;
- проводити платні вечори відпочинку молоді в народних домах.

22.3. Забезпечити власні надходження бюджетних установ в обсягах, що суттєво перевищують фактичні надходження 2010 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом скеровувати фактично отримані кошти спеціального фонду на захищені статті, поточне утримання установ та проведення заходів з енергозбереження;

- домогтися зменшення видатків не першочергового характеру з утримання бюджетних установ;
- враховуючи обмеження фінансового ресурсу на видатки капітального характеру не допускати нераціональних витрат, запровадити практику витрачання бюджетних коштів капітального характеру лише за погодженням з міським головою, або з першим заступником міського голови та в межах фактичних надходжень коштів на розрахункові рахунки;
- залучати до громадських робіт з благоустрою і проведення ремонтних та інших робіт, що не потребують кваліфікованої робочої сили, громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості. З цією метою укласти відповідні угоди з територіальними центрами зайнятості;
- обмежити використання бюджетних коштів для закупівлі канцтоварів, на проведення святкових заходів, фестивалів і конкурсів, представницьких видатків, друкування продукції;
- забезпечити погашення бюджетної заборгованості за видатками, що утворилась у минулому році;
- при здійсненні тендерних процедур та укладанні договорів на проведення заходів та виконання робіт за рівних умов надавати перевагу регіональним компаніям, які зареєстровані платниками податків у м.Дрогобичі, які б знаходились на загальній системі оподаткування та забезпечували сплату платежів до міського бюджету;
- під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) в частині закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету обов’язково передбачати однією з умов відтермінування платежу до 90днів , наявність системи знижок та застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховувати до загального фонду міського бюджету.

Протягом 2011 року у процесі виконання бюджету забезпечувати проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості з оплати за вищевказані товари та послуги. Розпорядникам коштів забезпечити укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих граничних норм споживання.

Встановити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для кожної підвідомчої бюджетної установи та забезпечити зменшення обсягів споживання енергоносіїв.

У 2011 році брати бюджетні зобов’язання враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

23. З метою виконання доходної частини місцевих бюджетів у 2011 році і запобіганню негативного впливу фінансово-економічної кризи:

23.1. Спільно з податковими органами:
- вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до міського бюджету.
- забезпечити протягом року спільно з податковими органами зменшення недоїмки до місцевих бюджетів, у першу чергу з плати за землю.

23.2. Управлінню комунальних ресурсів Дрогобицької міської ради (Р.Росоха) вжити вичерпних заходів у частині зростання надходжень земельного податку та орендної плати за землю, плати за оренду комунального майна;

23.3. Відділу економіки виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Р.Корпан) вжити заходів щодо збільшення надходжень місцевих податків і зборів, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва.

23.4. Домогтися максимально можливого виділення коштів, передбачених у державному та обласному бюджеті та не розподілених між територіями у сфері житлово-комунального та водного господарства, на реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії, здійснення невідкладних природоохоронних заходів, збереження історико-культурної спадщини, будівництво та реконструкцію автомобільних доріг, інші програми, а також видатків, запланованих на виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Угоди щодо регіонального розвитку Львівської області, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою, реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, загальнодержавної цільової програми енергоефективності на 2010-2015 роки та загальнодержавної програми "Питна вода України".

24. Міському голові О.Радзієвському:

24.1. У разі зміни, або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою, обласною державною адміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів для міського бюджету м. Дрогобича на 2011 рік, внести відповідні зміни до міського бюджету з подальшим затвердженням цих змін на сесії міської ради;

24.2. Стимулювання керівних працівників виконавчих органів міської ради проводити за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів.

25. Фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради (О.Савран):

25.1. Здійснювати фінансування, в першу чергу, захищених статей видатків. Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

25.2. Враховувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам і видаткам кодів функціональної класифікації, при складанні та виконанні розпису міського бюджету на 2011 рік.

26. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

27. Рішення набирає чинності з 01.01.2011 року.

28. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову О.Радзієвського.

Міський голова О.Радзієвський.

Переглядів: 8195

Коментарі (42)
 
Люди нам треба навчитись читати документи! Вивчайте головний документ м.Дрогобича!  
пункт 22.2 
- ввести 50% батьківської плати у групах компенсуючого типу (санаторних і спеціального призначення) в дошкільних навчальних закладах; 
- скоротити 5 груп в позашкільних навчальних закладах; 
- розглянути питання щодо об`єднання ЗОШ № 3 та №15 на матеріальній базі ЗОШ №3 з 01.09.2011; 
тепер ВИ!
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 16:09 15 січня 2011 р.
 
вот і маєте омріяну владу ))) маса звільнених ...і оптимізація в чиюсь приватну кишеню ))) не будем показувати пальцем :grin
Рейтинг: 0+ 0-
 
індюки, 19:19 15 січня 2011 р.
 
Також Дрогобицька міська рада вирішила: 
скоротити 7 класів в загальноосвітніх школах; 
- скоротити 18, 2 ставки в школах естетичного виховання; 
- закрити філіали бібліотек № 4, 5, 7; 
- зменшити розмір щорічної винагороди за сумлінну працю та матеріальної допомоги на оздоровлення.
Рейтинг: 0+ 0-
 
а.а., 20:32 15 січня 2011 р.
 
процес пішов..)) думаем! і це радуе!
Рейтинг: 1+ 0-
 
макс, 20:34 15 січня 2011 р.
 
З передвиборчої програми Олексія Радзієвського: 
"Під моїм контролем буде поліпшення фінансування медицини, освіти, культури, спорту, відновлення роботи дитячих садків, закладів дитячої та юнацької творчості".
Рейтинг: 0+ 0-
 
а.а., 21:53 15 січня 2011 р.
 
фінансування медицини "поліпшено" - далі нікуди: медицина скорочена на 20%, листки непрацездатності перші 5 днів медикам не оплачують, кожного місяця по 2 дні відпустки без збереження зарплати - обов"язково! про які-небуть медикаменти для пацієнтів - іпоготів...поліпшив -нічого не скажеш!
Рейтинг: 0+ 0-
 
medyc, 00:35 16 січня 2011 р.
 
Читаючи бюджет та завдання, які поставлені перед відділом економіки , відділом ком .ресурсів , податковою постє факт , що з нового року тиск на підприємців суттево зросте у всіх напрямках , а це означає, знову збільшться орендна плата і всі платежі до місцевого бюджету ! Як бачимо , нічого нового, окрім збільшення поборів Дрогобицька влада запропонувати не збирається , а славнозвісні балачки, щодо великої кількості інвест проектів нашого голови , мабуть так і залишаться суто балачками .
Рейтинг: 0+ 0-
 
Анжела, 07:49 16 січня 2011 р.
 
всі на барикади а цікаво чи сама верхівка Дрогобича скоротила собі зарплату на 20% чи ні :cry :roll :zzz
Рейтинг: 0+ 0-
 
спам, 11:54 16 січня 2011 р.
 
шановні батьки школи №15-не спіть! наших дітей знову хочуть загнати у холодні мури школи №3.ми власними руками і грошами влітку робимо своїм дітям ремонти у кабінетах, створюємо затишок і комфорт а ДЯДЬКАМ забагнулось знову тепленького і в центрі міста приміщення.мої друзі з віддалених вулиць та навіть сіл возять у цю школу дітей-вона невелика, тепла, має групу продовженого дня, що дуже важливо для працюючих батьків і ще багато переваг.а тепер я маю водити свою дитину у холодну , без зручностей школу№ 3, бо всі"принади" її ми бачили навіть на фото цього сайту-то що це за кару придумали ДЯДІ нашим дітям і чому так тихенько все це роблять-якби випадково не прочитали то не знали б нічого.тому БАТЬКИ всі на барикади ! пишіть кому це не байдуже!
Рейтинг: 1+ 0-
 
аня, 11:37 17 січня 2011 р.
 
Подякуйте сайтові бодай за те, що першим опублікував правду - бюджет міста. А висновок один - дерибан в Дрогобичі продовжується. Цікаво, кому продадуть школу № 15 в центрі Дрогобича; скільки на цьому зароблять Сушко з Радзієвським; де шукатимуть роботу звільнені працівники школи і, нарешті, де вчитимуться діти через 10-20 років, якщо населення міста збільщиться? Схоже на те, що повторюється та ж сама історія, що й з дитсадками в Дрогобичі: розпродали, а тепер нема місць. Видно, Сушко-депутат і Радзієвський-мер створили нову корупційну кліку. 
Жах!
Рейтинг: 2+ 0-
 
Нормальний чувак, 18:08 17 січня 2011 р.
 
Влада не хоче розуміти звичаних азів економіки, що скорочення видатків іх оптимізація -це добре! Але наповнення бюджету е основною рушійною силою економічного стану міста! Все продавати -це не вихід! Основне над чим мае думати владна верхівка це сприятливі умови для інвестицій і підбір кадрів -професірналів для виконання програм розвитку і не тільки.Шкода але по цим двом пунктам покіщо -незадов!
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 20:43 17 січня 2011 р.
 
Максе , схаменись чоловіче! Теперішня влада все розуміє і все знає .Та на превеликий жаль, їй не потрібні чужинці, зі своїми інвест проектами. Вона сама хоче бути інвестором з максимальними монопольними можливостями . Тому і не має на теренах Дрогобиччини ніяких потужних іноземних фірм . Невже ти вважаєш Максе, що іноземна торгівельна компанія з продажу буд. госп матеріалів змогла б безперешкодно при теперішній владі в Дрогобичі розвернути свою діяльність? Уяви собі на мить , що велику частину госп . інвентаря , що закупається для потреб міста за кошти бюджету не куплять на Доброті ... Змоделюй ситуацію!
Рейтинг: 0+ 0-
 
Анжела, 21:46 17 січня 2011 р.
 
Я написав , не то що не розуміе , а не хоче розуміти.А між цими двома твердженнями гігіантська різниця)))))12 лютого буде 3 місяца ПРИВЛАДІ.Шкода але перспективних рішень і кадрів не побачили, іде тупе відбивання грощей потрачені на вибори.
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 22:31 17 січня 2011 р.
 
Міському голові 
м.Дрогобича 
п.О.Радзієвському  
Копія: Начальнику відділу освіти 
Дрогобицької міської ради 
п.П.Сушку 
 
 
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ  
колективу ЗОШ 1-Ш ст.№ 15 м.Дрогобича 
до міського голови 
 
Педагогічний колектив школи, батьківська громадськість учнів 
1-11 класів ЗОШ 1-Ш ст.№ 15 м.Дрогобича стурбовані тим, що на П сесії Дрогобицької міської ради 6-го скликання 05.01.2011 року при розгляді міського бюджету міста на 2011 рік прийнято рішення в пункті 22.2 ( В установах освіти) про ряд заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ в тому числі: розглянути питання щодо об’єднання ЗОШ № 3 та № 15 на матеріальній базі ЗОШ № 3 з 01.09.2011 року. 
Про Рішення П сесії Дрогобицької міської ради від 05.01.2011 року вчителі, техпрацівники і батьки школи ознайомились із сайту – Дрогобич Інфо 17.01.2011 року. З педколективом школи питання про можливе злиття двох шкіл на базі ЗОШ № 3 ніхто не обговорював, постійна депутатська комісія з питань освіти з колективом, дирекцією і профкомом школи не зустрічалась. 
Ми занепокоєні тим, що міська влада націлюється провести об’єднання двох шкіл на базі ЗОШ № 3 з метою економії міських коштів, вирішуючи тим самим фінансові проблеми міста, нехтуючи багаторічною педагогічною працею вчителів ЗОШ № 15, а також не враховуючи думки батьків школи і громадськості міста.  
Проблема наповнюваності класів ЗОШ № 3, педагогічного навантаження вчителів школи, перерозхід лімітів фінансово-господарської діяльності – це труднощі педколективу і дирекції школи № 3. 
Олексію Васильовичу! Сьогодні в умовах недофінансування і суцільного скорочення не можна вирішувати проблеми школи № 3 за рахунок педколективу ЗОШ № 15. Станом на 01.09.2010 року в ЗОШ № 15 навчається 324 учні, середня наповнюваність 1-11 класів становить 25 учнів. Педагогічне навантаження вчителів в основному ставка ( 18 годин) і більше. ЗОШ № 15 з розрахунку бюджетних коштів на одного учня є найекономнішим серед навчальних закладів мм.Дрогобича і Стебника. По фінансово-господарських показниках ( тепло, світло, вода і газ ) школа вкладається у виділені ліміти згідно кошторису. Тому учнів ЗОШ № 3 можна спокійно перевести на навчання за згодою батьків у інші школи міста, в тому числі і в ЗОШ № 15. 
ЗОШ № 15 м.Дрогобича на протязі багатьох років вважається родинною школою і має в місті свій власний педагогічний рейтинг, в місті сформована позитивна батьківська думка про високий рівень навчання і виховання учнів. В школі працюють національно свідомі вчителі, які завжди підтримують національно-патріотичні і державницькі сили.  
У 2010/2011 році рейтинг школи в міських і обласних предметних олімпіадах зріс з попередніми навчальними роками. У 2010 році рейтинг основної школи ЗОШ № 15 по підсумках міських предметних олімпіад мм.Дрогобича і Стебника – 5 місце ( І місце – 2, П місце – 5, Ш місце – 8). В конкурсі з української мови ім.П.Яцика ( П місце – 1, Ш місце – 2). В міських конкурсах, які проводилися згідно наказів відділу освіти, наступні результати: (1 місце – 2, П місце – 3, Ш місце – 3). Учні нашої школи беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах «Левеня», «Кенгуру», «Колосок», про що свідчать отримані ними золоті, срібні та бронзові сертифікати.  
Про життя школи, успіхи в навчально-виховному процесі, спортивних змаганнях свідчать неодноразові статті в «Галицькій зорі», «Вільне слово», «Високому замку», а також радіопередачах «Франкова земля», дитячому журналі «Куля».  
Вчителі школи постійно вдосконалюють навчально-виховний процес,  
вносять завжди щось нове, стараються зробити шкільне життя учнів цікавим, насиченим і змістовним. Між учительським і учнівським колективами панує атмосфера щирості і довіри. Батьки завжди радо допомагають школі в ремонті навчальних кабінетів, приміщень – фінансово, матеріально і своїми руками облаштовують кабінети. 
Колектив школи постійно підтримує зв’язки з церквою. Школа є базовою в вивченні християнської етики, проводиться катехизація за згодою батьків.  
Ми можемо як педагогічний колектив перерахувати здобутки наших вчителів, навчальні досягнення учнів і випускників протягом усієї історії школи, починаючи з 1973 року. Вони завжди були і є, але найкращою візиткою є наші учні, які з різних кінців міста йдуть на навчання в ЗОШ № 15. 
Ми думаємо, що основною причиною об’єднання двох шкіл є приміщення нашої школи по вулиці Шевченка, 18, яке розташоване у центрі міста і, напевно, планується з часом бути приватизованим. 
Ми, вчителі, техпрацівники на 20-ій річниці Незалежності України не погоджуємось з тим, щоб надалі розглядалося питання щодо об’єднання 
ЗОШ № 3 та № 15 на матеріальній базі ЗОШ № 3 з 01.09.2011 року. 
Ми вважаємо, що враховуючи кількість учнів 1-11 класів, наповнюваність класів, середню наповнюваність, педагогічне навантаження вчителів школи, фінансово-господарські показники згідно кошторису дозволяють нашому колективу в умовах недофінансування працювати в нормальному навчально-виховному руслі у нашому приміщенні. 
Ми висловлюємо рішучий протест на дії міських чиновників, які виношують плани об’єднання двох шкілі, і просимо припинити незрозумілі спекуляції по об’єднанню шкіл з уст посадових осіб міської ради. 
Олексію Васильовичу! На зустрічі Вас і Вашої команди з колективом школи перед виборами міського голови 27.10.2010 року Ви заявили, що зазіхань на приміщення ЗОШ № 15 не буде, і колектив як працював, так і буде працювати. 
Просимо дати письмову відповідь на Відкритий Лист.  
Додаємо підписи вчителів і техпрацівників школи. 
 
17.01.2011 року
Рейтинг: 1+ 0-
 
Колектив ЗОШ № 15, 09:25 18 січня 2011 р.
 
я мати 3 дітей.які навчалися і навчаються у ЗОШ №15.такої школи родинної і сімейної у нашому місті не знайдеш.Мої діти у холодну школу не підуть.НЕ ЧІПАЙТЕ ЦІЄЇ ШКОЛИ,
Рейтинг: 1+ 0-
 
оксана михайлІвна, 10:16 18 січня 2011 р.
 
я забрав своїх 2 дітей з сш №17 до школи 15 бо діти там зимою писали в рукавицях і сиділи у куртках, жінка з лікарняних не вилазила, а 15 школа тепла і вчителями задоволений і я і діти, часто ходжу на різні свята що тут проводяться і завжди там запрошені священники, видно що вчителі дбають і про науку і про мораль.а тепер нізащо не пущу дітей у ту тюрму № 3, бо подивився фотогалерею на дрогінфо( сш № 3-подивіться всі) то є справжній жах, як там взагалі діти вчаться .
Рейтинг: 0+ 0-
 
ігор, 11:40 18 січня 2011 р.
 
радуе , що ще рік назад Бюджет міста не викликав такого зацікавлення.Мешканці нарешті просипаються від байдужості до свого життя..
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 12:03 18 січня 2011 р.
 
15 школа - дійсно родинна школа. Навчалася у 15 школі.Педагогічний колектив вміє організувати, як навчальний, так і виховний процес. Рівень заходів надзвичайно високий. Не треба вирішувати проблеми окремих осіб, зацікавлених приміщенням 15 школи, за рахунок колективу та учнів. Підіть і переконайтеся, пане Радзієвський.
Рейтинг: 0+ -1-
 
Оксана, 12:04 18 січня 2011 р.
 
Моя порада вчителям і вихованцям 15 школи! Обзвоніть всіх ваших друзів нехай вони кожен висловить свое слово підтримки на цьому ресурсі, це ж так просто і не треба нікуди іти мітінгувати .. 
Якщо не дослухаються то вже інша річ! Роздувайте це питання.
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 12:14 18 січня 2011 р.
 
ЩО ЦЕ -"придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);" 
?
Рейтинг: 0+ -1-
 
Свій, 14:01 18 січня 2011 р.
 
"ввести частково платні послуги у відділенні терапевтичної стоматології;" !
Рейтинг: 0+ 0-
 
Свій, 14:06 18 січня 2011 р.
 
рік назад не викликало цікавостібюджет бо апетити не були такі захмарні як в теперішніх злодіїв
Рейтинг: 1+ 0-
 
уроди, 15:34 18 січня 2011 р.
 
Шановні вчителі, будьте пильними . Ця "Бригпда" може з легкістю Вас розвести . Ні на які умови, тим паче обіцяеки з ними не йдіть . Вам нічого не говорить той факт, що подвір"я шановного голови межує з майданчиком школи ! ... Це надто ласий шматок, щоб його так просто влада випустила зі своїх намозолених на кордоні ручисьок . Місто просто не може жити без мережі "Доброти" і всього того, що вона йому обіцяє! У Вас вчителі є всі законні важелі впливу на владу, навіть до висунення їй недовіри , якщо Вашу думку не братимуть до уваги.
Рейтинг: 0+ -1-
 
Анжела, 17:31 18 січня 2011 р.
 
Шановний адміністраторе. Просимо вас опублікувати відкритий лист працівників ЗОШ №15 як окрему статтю. Нам важливо прочитати коментарі відвідувачів вашого сайту. Сподіваємося на ваше розуміння і підтримку. Щиро вдячні вам.
Рейтинг: 0+ 0-
 
, 20:32 18 січня 2011 р.
 
не встигли пенсіонери поліклініки під пильним наглядом головного лікаря написати заявипро переведення на 0, 5 ставки в звязку з недостачею коштів , як нових людей головний лікар приймає на їх місця, а з лютого "пропонує" всім решта працівникам працювати 0, 8.В задачці питається:де ж вона-та економія?А ось і відповідь:ставки грошей коштують!
Рейтинг: 0+ 0-
 
обурені пенсіонери, 22:34 18 січня 2011 р.
 
ще не забута нами стара битва за сш № 15 а вже бачу треба готуватися до нової.давайте збиратися мами та тати , гуртуватися і гайда на площу , бо нашу пасивність наші діти не зрозуміють.а нам не вперше.певно скоро нас будуть вже заставляти ходити лише до певної школи іпевних вчителів-кінець демократії на 20 році незалежності, але борітеся-поборете.вчителі не здавайтеся а батьки і діти вас підтримають.
Рейтинг: 0+ 0-
 
ірина, 23:02 18 січня 2011 р.
 
Дерибан комунальної власності, а фактично розкрадання - продовжується. Що хотіли - це і маємо. 
Єдиний вихід - взяти в руки вила та сокири та на штурм Ратуші. 
Радзієвського та Коростольова в живих не лишати, а мочити на місці, щоби було наукою для інших на майбутнє.
Рейтинг: 1+ 0-
 
Галичанин, 10:04 19 січня 2011 р.
 
До "галичанина"!  
І шо далі?розграбувати всі магазини на площі? :? :sigh
Рейтинг: 1+ 0-
 
Свій, 10:11 19 січня 2011 р.
 
До колективу ЗОШ № 15_________ Не погоджуюся з вашою пропозицією у зверненні: "Тому учнів ЗОШ № 3 можна спокійно перевести на навчання за згодою батьків у інші школи міста, в тому числі і в ЗОШ № 15". Не можна, і переведено не буде. Відповідь вам від учнів, їх батьків і колишніх випускників ЗОШ № 3: НЕ ДАМО! ЗОШ № 3 невдовзі буде відремонтована, а фотографії залишаться на згадку про те, що було. Не треба, панове педагоги, змагатися, а треба домагатися свого. Інша річ - чому таке рішення прийняла сесія міської ради? І чому через бюджет, а не окремим рішенням? Дивне, не мій погляд рішення. Хід конем. І все ж, що у вашій школі негаразд? 
Галичанину_____________ Давно пора було йти на барикади. Чому прокинулися саме тепер? Мочити - на обливаний понеділок? ;) 
Все це - лише слова. А закликати до самоуправства з сокирами в руках - стаття в ККУ... :x
Рейтинг: 0+ 0-
 
Франсуа, 17:47 19 січня 2011 р.
 
18 січня 2011 року відбулася зустріч представників трудового колективу ЗОШ 1-Ш ст.№ 15 м.Дрогобича з міським головою п.О.Радзієвським щодо об'єднання шкіл № 15 і № 3. Міський голова п.О.Радзієвський категорично запевнив, що ніякого об'єднання шкіл не буде зі сторони міської влади, і просив представників школи, які були на зустрічі, заспокоїти педколектив школи, батьків і учнів та в кінці розмови запропонував спокійно працювати.
Рейтинг: 0+ 0-
 
Представники профкому ЗОШ № 15, 15:31 20 січня 2011 р.
 
Ото "галичанин" настрахав!
Рейтинг: 0+ -1-
 
Свій, 16:20 20 січня 2011 р.
 
23.3. Відділу економіки виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Р.Корпан) вжити заходів щодо збільшення надходжень місцевих податків і зборів, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. 
чому ніхто не спитае за рахунок чого збільшити ?
Рейтинг: 0+ -1-
 
макс, 11:04 21 січня 2011 р.
 
- ввести частково платні послуги у відділенні терапевтичної стоматології;- хто лобіюе?
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 11:06 21 січня 2011 р.
 
народ чиатем і думаем!  
В установах культури та мистецтв: 
- зменшити видатки на утримання муніципальних колективів; 
 
- закрити філіали бібліотек № 4, 5, 7;(а це взагалі щедевр і під чие підпорядкування попадють ці приміщення і цілі?) 
 
- скоротити 18, 2 ставки в школах естетичного виховання; 
- обмежити виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань; 
- зменшити розмір щорічної винагороди за сумлінну працю та матеріальної допомоги на оздоровлення;? 
- зменшити видатки на поповнення бібліотечного фонду; 
- збільшити розмір батьківської плати в школах естетичного виховання;? 
- проводити платні вечори відпочинку молоді в народних дом ?
Рейтинг: 0+ 0-
 
макс, 11:09 21 січня 2011 р.
 
Максе , ти читаєш не погано , але вникни в положення бюджету стосовно проведення тендерних процедур, та запровадження практики витрачання коштів міста , виключно за погодженням голови і його заступника ! Саме Ця практика може призвести до катастрофічних наслідків зпустошення бюджету. Адже таке втручання (перебирання) фінансових потоків і контроль над тендерними закупівлями дасть можливість (особливо заступнику ) збільшити свій власний капітал , оскільки всі крупні закупівлі будуть проводитись через підконтрольну компанію "Доброта" , а для відводу очей незначні - проводитимуться з іншими компаніями! Що виграє Дрогобич, коли закупить лопати по 90гр в той час коли ринкова ціна 60 ! Ось тобі і переваги для компаній , які зареєстровані в Дрогобицькому регіоні .Та й взагалі Максе схем багато . Вже стільки говорили , що бізнес до влади допускти категорично не можна , та на ті самі граблі народ став знову!
Рейтинг: 0+ 0-
 
Анжела, 21:51 21 січня 2011 р.
 
"Зменшити", "скоротити", "закрити"... 
Коли читаєш таке рішення міської ради, складається враження, що почалась війна!  
В 1945 році, в час післявоєнної розрухи, Радянська влада відкривала школи, театри, бібліотеки. 
А тепер, на 20 році незалежності, то все скорочується!  
Ганьба депутатам!
Рейтинг: 0+ 0-
 
а.а., 00:06 22 січня 2011 р.
 
Не знаю, як у Вас Франсуа, та матриця ненависті виплекана в мені зовсім не жадобою особистого збагачення , а гострим відчуттям справедливості , і я вважаю, поширення власне такого відчуття в тандемі з Любовю , вкаже шлях до реалізаціїї Великої Української Мрії! Мрію не очікують її здобувають , і тільки Господу відомо, коли вона стане дійсністю .
Рейтинг: 0+ -1-
 
Анжела, 00:38 22 січня 2011 р.
 
Страшать такі слова як "скоротити", "закрити", "зменшити"... Читаєш таке як у страшному сні. Починається масове скорочення працівників. І це та команда яка буде боротися із бідністю і безробіттям!
Рейтинг: 0+ 0-
 
Ірина, 21:11 22 січня 2011 р.
 
До автора Анжела___________ Що означає матриця ненависті? Це - щось нове. Поясніть. Що взагалі означає увесь Ваш останній коментар? 
Ви - не та Анжела, яку знають на сайті.
Рейтинг: 0+ 0-
 
Франсуа, 21:19 22 січня 2011 р.
 
Бюджет 2011 року-це повний шок .Особливо в частині освіти та культури.Скорочення 7 груп в садочках, коли черги переповнені говорить про те , що у нашої влади внуками займаються гувернантки, а такі заклади як художні, музичні, читальні заклади це щось чуже.Можна припусти , що найбільш близьким до душі, якщо вона у них є, стануть бари, кабаки, сауни.Там багато бухла і девок.Оце ви собі вибрали!  
Запитання до "ізбраних"-Свободи, Пори, Фронту змі, Бюту, Руху та Нашої України: невже ви за це голосували.Чи тваринніматеріальні інтереси для вас вищі.Думаю цим бюджетом ви поставили на собі хрест.Всі...
Рейтинг: 0+ 0-
 
Історія, 12:19 24 січня 2011 р.
 
Франсуа , якщо буду пояснювати відповідальні замучать .
Рейтинг: 0+ 0-
 
Анжела, 15:12 25 січня 2011 р.
 
Анжело, зрозумів. 
От, думаю щодо дописів. Чому наші підприємливі панове не засновують приватні дошкільні навчальні заклади? Адже є й заможні батьки, які можуть оплачувати виховання дитини в пристойних умовах більше грошей. А виховання дитини на дому нянькою... Хіба не швидше розвиватиметься дитина в групі з дітьми, ніж наодинці з (нехай і висококваліфікованою) нянькою з педосвітою? 
От одного не розумію. "25. Фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради: 
 
25.1. Здійснювати фінансування, в першу чергу, захищених статей видатків". До таких видатків, зокрема, відноситься і заробітна плата медпрацівників. Тоді як пояснити події, що відбуваються з 20 по 24 січня у цій сфері в Дрогобичі?.. :x Хоча, чому питання ставлю саме я? Невдовзі отримаємо й відповіді...
Рейтинг: 0+ 0-
 
Франсуа, 17:58 25 січня 2011 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2024 Дрогобич Інфо → (сайт працює 5823 дні)