ќб≥ц€нки-ц€ц€нки  учми “.я., €к рад≥сть дл€Е?

Ќадрукувати
ќстанн≥ новини ƒрогобича
Ќаписав(ла) doviru   
23.09.2018
ОБІЦЯНКÐШ ÐšÐ£Ð§ÐœÐШ   ” своњх недавн≥х публ≥кац≥€х п≥д назвою ««верненн€ до ƒрогобицькоњ м≥ськради-€к до космосу?» та «„ому –осоха не даЇ землю ≤ванц≥в?» згадувалось про те, €к ƒрогобицьк≥ чиновники роками не розгл€дають питанн€ про наданн€ у власн≥сть присадибноњ земельноњ д≥л€нки м≥сцев≥й жительц≥ ≤ванц≥в ј.ћ. по вул.√рюнвальдськ≥й, 13.
Ќа зверненн€ ≤ванц≥в ј.ћ. чиновники –осоха, —торонський готують т.з. в≥дпов≥д≥, а перший заступник м≥ського голови √ерман ≤. «п≥дмахуЇ» в≥дписки. —к≥льки тих в≥дписок впродовж багатьох рок≥в наплодили?
 
÷≥кавим Ї те, що на кожному зас≥данн≥ (лютий, кв≥тень, червень) ком≥с≥€ розгл€дала одне ≥ те саме питанн€ ≥ приймала одне ≥ те саме р≥шенн€-« Ќа до вивченн€ (вињзд)». як би не знав, що ком≥с≥€ маЇ вир≥шити питанн€ про огл€д земельноњ д≥л€нки у м.ƒрогобич≥ - подумав би про те, що ком≥с≥€ повинна вињхати дл€ виконанн€ своњх функц≥й до ѕольщ≥ чи јмерики. ћабуть голов≥ ком≥с≥њ ƒзюрах ≤.¬. та њњ членам немаЇ чим себе зайн€ти, бавл€тьс€ €к у дит€чому садочку, граючи в п≥сочниц≥ у одну ≥ ту саму гру-« вињзд на м≥сце».
 
я теж вир≥шив перев≥рити, €к ƒрогобицька м≥ська рада виконуЇ своњ «об≥ц€нки-ц€ц€нки», звернувшись ≥з журнал≥стським запитом до голови ƒрогобицькоњ м≥ськоњ ради  учми “.я. з цього ж питанн€. ” запит≥ просив у в≥дпов≥дност≥ до вимог чинного законодавства надати коп≥њ протокол≥в зас≥дань ком≥с≥њ з питань регулюванн€ земельних в≥дносин (є 89, є96, є101), на €ких було прийн€то р≥шенн€ «до вивчити це питанн€ з вињздом на м≥сце»; пов≥домити причини невиконанн€ р≥шень згаданоњ ком≥с≥њ; причину ненаданн€ в≥дпов≥д≥ на запит ≤ванц≥в ј.ћ. в≥д 13.08.2018 року; пов≥домити дату проведенн€ сес≥њ м≥ськоњ ради, на €к≥й буде розгл€нуте згадане питанн€.
 
ўо ж мен≥ в≥дписали т≥ сам≥ д≥йов≥ особи - –осоха, —торонський (готували в≥дпов≥дь), а перший заступник м≥ського голови √ерман ≤. п≥дписав лист, у €кому пов≥домив, що:
 
«ѕов≥домл€Їмо, що зверненн€ ≤ванц≥в ј.ћ. було винесено на розгл€д пост≥йноњ ком≥с≥њ ради з питань регулюванн€ земельних в≥дносин(протоколи є 89 в≥д 08.02.2018 року та є 101 в≥д 08.06.2018 року).  ом≥с≥Їю було прийн€то р≥шенн€ довивчити дане питанн€ з вињздом на м≥сце з метою повного та об’Їктивного розгл€ду та заслуховуванн€ ус≥х стор≥н конфл≥кту.
 
¬ињздне зас≥данн€ пост≥йноњ ком≥с≥њ ради з питань регулюванн€ земельних в≥дносин заплановано провести а перш≥й декад≥ вересн€. ѕро конкретний час гр.≤ванц≥в ј.ћ. буде пов≥домлена додатково».
 
ќтримавши таку в≥дпов≥дь (надана з порушенн€м строк≥в, встановлених законом ≥ не повному об’Їм≥ запитуваноњ ≥нформац≥њ) мав би т≥шитись , що питанн€ на контрол≥ ≥ буде вир≥шено. јле глибше вивченн€ наданих документ≥в поставило п≥д сумн≥в щир≥сть нам≥р≥в «доброд≥њв» з м≥ськоњ ради. ” вит€гу з протоколу зас≥данн€ пост≥йноњ ком≥с≥њ ради з питань регулюванн€ земельних в≥дносин є 89 в≥д 08.02.2018 року вказано, що у згадану дату ком≥с≥€ у склад≥ голови ƒзюрах ≤.¬., заступника ¬≥тульськоњ ћ.≤., секретар€ ќленич —.–., член≥в пост≥йноњ ком≥с≥њ Ѕроварського Ќ.я., ћуль –.ћ., Ѕернадович ¬.ј., Ѕалог ќ.Ѕ.,√ородинського ћ.ћ. та запрошених- представника в≥дд≥лу оренди ≥ приватизац≥њ комунального майна та земельних ресурс≥в —торонського ќ., начальника в≥дд≥лу –осохи –.¬., присутн≥х в≥д громади- ¬олошанського ѕ.ћ., ¬олошанськоњ Ћ.≤.,  уций ќ.™., ћ≥рањ ™.…., Ѕучок я.≤., япршевич я.™.,ѕиндзин ≤.ћ., —ол€н ћ.≤., Ѕунь ¬.Ѕ.,ѕона Ћ.≤., ѕ≥тила ≤.Ѕ.,Ѕонтей ћ.¬.,≤льницький ћ.ћ.,яртим ¬.¬.,≤ванц≥в ћ.ќ., ѕетренко –.≤., ÷ольц ¬.я., ћазур ј.–., «озул€ ј.¬., √рицик —.ќ., ≤ванц≥в ћ.ќ.,≤льченко Ћ.,ћищатин –.¬.,√еврик ќ.“., Ѕ≥шко ¬.ј., ор€г≥на ј.ѕ.,—ередич ‘.ћ.,Ќазаревич ≤.ј.,‘люнт, Ќ.….,ћациг≥н ≤.Ћ. слухали голову ком≥с≥њ про пор€док денний, присутн≥х громад€н про њхн≥ зверненн€, член≥в ком≥с≥њ щодо доповненн€ до пор€дку денного зас≥данн€ ком≥с≥њ. ѕ≥сл€ обговоренн€ прийн€ли пор€док денний «одноголосно».
 
ѕунктом 3 згаданого вит€гу вказано, що розгл€далось питанн€ «ѕро наданн€ згоди на виготовленн€ проект≥в в≥дведенн€ та техн≥чноњ документац≥њ на земельн≥ д≥л€нки».

” пункт≥ 3.2 вит€гу записано наступне: «≤ванц≥в ј.ћ., прож.пров.√рюнвальдська,13», ««емельну д≥л€нку площею 585 кв.м. на пров. √рюнвальдському дл€ ќ∆Ѕ», за€ва поступила 10.11.2017р., «Ќа до вивченн€ (вињзд) - запереченн€ сус≥д≥в ѕецюх). јналог≥чний вит€г з протоколу є 101 в≥д 08.06.2018 року зас≥данн€ згаданоњ ком≥с≥њ наданий у додатку. ј де ж вит€г з протоколу є 96 в≥д 25.04.2018 року? „ому не надали ? „и може на цьому зас≥данн≥ згаданого питанн€ не розгл€дали?
 
якщо анал≥зувати текст наданих документ≥в то з них вбачаЇтьс€, що ком≥с≥€ н≥би-то хоче розгл€нути ≥ вир≥шити згадане питанн€, а насправд≥ в≥дмовл€Ї гр. ≤ванц≥в ј.ћ. у вир≥шенн≥ њњ проблеми. «гадан≥ чиновники без докору сов≥ст≥ лукавл€ть перед ≤ванц≥в ј.ћ.( можна сказати брешуть) годуючи њњ об≥ц€нками( €к манкою годують д≥тей у дит€чому садку). ¬она обнад≥йливо сприйн€ла таку саму в≥дпов≥дь м≥ськоњ ради ≥ з нетерп≥нн€м чекала першоњ декади вересн€ впродовж €коњ був запланований прињзд згаданоњ ком≥с≥њ, але все марно. «гадана в≥дписка посадовоњ особи м≥ськоњ ради √ермана ≤.-всього «об≥ц€нка-ц€ц€нка»… “акою самою «манкою» годуЇ ≤ванц≥в ј.ћ. ≥ сам м≥ський голова  учма “.я.(документ йому теж готували згадан≥ «кухар≥ в≥дписок»- —торонський ≥ –осоха) вказавши у лист≥ наступне: «ѕов≥домл€Їмо, що ¬аше питанн€ було винесено на розгл€д пост≥йноњ ком≥с≥њ ради з питань регулюванн€ земельних в≥дносин(протокол є 101 в≥д 08.06.2018 року).  ом≥с≥Їю було прийн€то р≥шенн€ до вивчити ¬аше питанн€ з вињздом на м≥сце( п. учма “.я. чомусь згадав т≥льки про одне зас≥данн€ ком≥с≥њ-автор).
 
¬ињздне зас≥данн€ пост≥йноњ ком≥с≥њ з питань регулюванн€ земельних в≥дносин заплановано провести в перш≥й декад≥ вересн€. ѕро конкретний час ¬ас буде пов≥домлено додатково».
 
ћене вразило те, €к майстерно ввод€ть в оману громад€н згадан≥ чиновники- н≥би-то об≥ц€ючи провести вињздне зас≥данн€ пост≥йноњ ком≥с≥њ у перш≥й декад≥ вересн€. ј де у р≥шенн≥ ком≥с≥њ вказано про конкретну дату проведенн€ такого зас≥данн€? Ќав≥ть не згадуЇтьс€!!! ѕро що це св≥дчить? ѕро елементарне нав≥шуванн€ локшини ? «ќб≥ц€нки-ц€ц€нки»! Ћюдей нагло дур€ть!!! ÷≥каво, чи згадан≥ чиновники дл€ вид≥ленн€ соб≥ земельних д≥л€нок теж чекають вињздних ком≥с≥й? ’от≥лось би, щоб п.ƒзюрах ≤.¬. под≥лилась ц≥Їю ≥нформац≥Їю з нами або п.–осоха –. розпов≥в, ск≥льки часу в≥н чекав вир≥шенн€ питанн€ про отриманн€ земельноњ д≥л€нки на м≥сц≥ буд≥вництва свого будинку. јбо може под≥литьс€ ≥нформац≥Їю про зниклу земельну д≥л€нку площею 0.49 га по вул. —агайдачного, 100?

ўе хот≥в би звернути увагу читач≥в на одну особлив≥сть «лукавства» п.√ермана ≤., €кий у в≥дпов≥д≥ на м≥й запит пов≥домив, що «на зверненн€ ≤ванц≥в ј.ћ. в≥д 13.08.2018 року ƒрогобицькою м≥ською радою було надано в≥дпов≥дь 17.08.2018 року є 3-21/6733». ћав би сов≥сть згаданий пан писати мен≥ таку брехню у лист≥ в≥д 28.08.2018 року є 3-21/6972, адже на цю дату в≥дпов≥дь ≤ванц≥в ј.ћ. ще лежала у канцел€р≥њ ради, тому що т≥льки 03.09.2018 року(п≥сл€ мого втучанн€) м≥ська рада спромоглась нарешт≥ скерувати в≥дпов≥дь на запит ≤ванц≥в ј.ћ., що п≥дтверджуЇтьс€ поштовою печаткою на конверт≥(з порушенн€ вимог, встановлених «аконом). ћо€ порада цьому пану- перш н≥ж надати в≥дпов≥дь -потр≥бно перев≥рити, чи в≥дпов≥даЇ написане на папер≥- д≥йсност≥. јле € вже згадував про те, що «в≥дписку» готували –осоха –. та —торонський ќ.
 
ј €к м≥ський голова та ≥нш≥ чиновники м≥ськоњ ради зд≥йснюють прийом громад€н? як вони виконують вимоги чинного законодавства про доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ?
 
∆уков ќ.—

ѕерегл€д≥в: 2932

 оментар≥ (19)
 
—ьогодн≥ коло восьмоњ вечора трапилос€ попасти на —амб≥рську. ѕовна тем≥нь, н≥ одного л≥хтар€, поодинок≥ пенс≥онери шпорталис€ розбитими тротуарами, маса п"€них п≥дл≥тк≥в що голосно матюкаютьс€, смор≥д см≥тт€. Ћюди, в €к≥й ми крањн≥, в €кому стор≥чч≥? ¬и себе поважаЇте? „ому даЇте т≥й влад≥ так срати соб≥ на голову, невже н≥ чест≥ н≥ г≥дност≥ не залишилос€?
–ейтинг: 23+ -1-
 
јндр≥й, 04:01 23 вересн€ 2018 р.
 
–едакц≥€ забер≥ть фото колишньоњ давност≥. Ўутка вже немаЇ серед чиновник≥в. ƒл€ чого ви виставл€Їтьс€ так≥ фото ≥ люд€м м≥зки пудрете. “им самим ви показуЇтьс€ свою туп≥сть у журнал≥стськ≥й робот≥
–ейтинг: 1+ -6-
 
,,,,,,,, 07:50 23 вересн€ 2018 р.
 
а € думав дрогобич культурне мicто, у нас такого взагалi нема, нема пь€них, нi людей нi молодих, всi вулицi гор€ть €к днем, ну а пахне навечiр тiльки шашликами, що й € поробл€ю робити, бо маю двi новi шашличницi круглу та пр€мокутну з закрываючим верхом, американськоi фiрми weber. € ось не нажираюсь од того, хоч дома цiлий склад вина, вiскi, та стоiть пиво gulpiner. веду себе культурно.
–ейтинг: 6+ -1-
 
bef, 09:42 23 вересн€ 2018 р.
 
“о bef, gulpiner неправильно ти написав , пишетьс€ ось так gulpener, просто так на зам≥тку. ј на рахунок дрогобичан це нормальна повед≥нка, ми ж руссо-аз≥ати любимо побикувати п≥д градусом в нас це в кров≥. Ќайб≥льше сподобалось на дн≥ м≥ста мужик п€ний, бикуЇ зато на футболц≥ тризуб. ÷е так колритно вигл€даЇ. ƒореч≥ вс≥ що були у вишиванках також п€н≥. ѕол≥ц≥€ також п€на, на пулиц€х повна антисан≥тар≥€, продукти продавали ≥з земл≥, алкоголь сумн≥вноњ €кост≥. ќдним словом повний фарш.
–ейтинг: 9+ 0-
 
јндр≥й, 11:17 23 вересн€ 2018 р.
 
„ому не напишуть про пор≥заних хлопц≥в, €к≥ п≥сл€ св€ткуванн€ дн€ м≥ста попали у л≥карню?
–ейтинг: 5+ -1-
 
ћ≥ша, 11:41 23 вересн€ 2018 р.
 
 учма,  ачмар, –осоха ≥ решта кобла не т≥льки в≥дмовл€ють ≤ванц≥в. ™ позитивне р≥шенн€ земком≥с≥њ пронаданн€ згоди ÷есл≥в Ќ. …. на д≥л€нку п≥д сад≥вництво, проте  ачма- учма вже майже р≥к не включають це питанн€ в пор€док денний сес≥њ. ÷е кодло з допомогою –осоха розкрадаЇ ≥ розпродаж земл≥ ≥ грош≥ соб≥ в кишеню. Ќ≥чого скоро вдавл€тьс€.
–ейтинг: 10+ 0-
 
«наючи й анал≥тик, 11:55 23 вересн€ 2018 р.
 
ганьба кучм≥вськ≥й банд≤!
–ейтинг: 8+ -1-
 
¬иборець, 12:00 23 вересн€ 2018 р.
 
якщо  учма знову п≥де на вибори, то в нього буде один голос п. ќлександри Ћисак. Ѕ≥льше н≥хто йому не в≥рить, х≥ба вона сл≥по закохана в  учму ≥ мр≥Ї що њй щось перепаде. ѕан≥, в паспорт подив≥тьс€ ≥ йд≥ть на пенс≥ю. ¬и разом з  учмом вс≥м страшенно набридли. ѕоп≥д ручки на вих≥д. Ћј— ј¬ќ ѕ–ќ—»ћќ!
–ейтинг: 12+ -2-
 
јн€, 15:21 23 вересн€ 2018 р.
 
ѕереважна б≥льш≥сть проживаючих це понањхавш≥ рагул≥ €ким ≥ в см≥тнику добре живетьс€ , т≥льк щоб в село не повертатись 
ѓм всьо пох. њх хатина скраю 
ƒо чого опустили м≥сто , дал≥ н≥куди  
–агул≥ подоривались до влади ≥ надумали що вони цар≥ 
 
 учма,  
ƒукас 
ƒзюрах 
 ушлик 
Ѕожик 
√ородинський 
- щоб ви вдавались землею ≥ см≥тт€м с-ки!
–ейтинг: 17+ 0-
 
!!!, 16:24 23 вересн€ 2018 р.
 
 учма, √ерман ,  оцюба, ƒзюрах, –осоха и все те же на манеже. —колько нужно воровать, чтобы вы пон€ли все зло что вами создано и все слезы человеков жестоко обернутс€ на ваших близких и родных.
–ейтинг: 10+ 0-
 
¬же не маскаль, 18:22 23 вересн€ 2018 р.
 
"Ќародний  онтроль" злод≥йська груп≥ровка за €кою плаче тюрьма
–ейтинг: 11+ 0-
 
—аша, 19:40 23 вересн€ 2018 р.
 
як≥ ж ви сволоч≥, наша дрогобицька владо! ¬и по 1000 гривень брали у тих, хто вз€в участь у €рмарку на вул.  овальськ≥й! ≤ вони мус≥ли ставити вищ≥ ц≥ни, н≥ж могли. ≤ це за той метр-п≥втора!  оли ви вже подавитесь цим баблом, наша ганебна дрогобицька владо? !
–ейтинг: 15+ 0-
 
¬ерес, 21:41 23 вересн€ 2018 р.
 
ѕотр≥бно, хлопц≥. цих кучм≥всько-хрущ≥вських казнокрад≥в гнати великою м≥тлою з ƒрогобича ўоб ви все житт€ жили на м≥н≥мальну зарплату
–ейтинг: 16+ 0-
 
ƒрогобичанин, 21:54 23 вересн€ 2018 р.
 
“о що дрогобицька влада €вл€етьс€ злом дл€ громади м≥ста та м≥ста вц≥лому - це вже €сно ≥ д≥т€м у садочку, оск≥льки наслухан≥ в≥д батьк≥в сво≥х.  азна м≥ста пуста ≥ ц≥ =господар≥= готов≥ щоденно влаштовувати так≥ =св€та= у м≥ст≥, щоб покрити вкрадене ними ж , по р≥зного роду схемам. ўо тут не€сно. “ак тепер по ц≥л≥й держав≥. ÷е гасло ѕороха ∆»“» ѕќ-Ќќ¬ќћ” кр≥паки. ј жити по-новому - це значить гарувати за кордоном ≥ жидюкам ненажерливим валюту пересилати, щоб вони ≥≥ скуповували ≥ спекулювали пот≥м по кантарах, €к≥ ≥м належать. “ак же само €к належать ≥м цей гол≥мий лохотрон =Ќац≥ональн≥ лотаре≥=. ћаете безв≥з ≥ гаруйте . «а що боролись на то напоролись. ƒумати треба головою , а не емоц≥€ми керуватись, та в об≥ц€нки облеслив≥ тих грьобаних вожд≥в в≥рити. ƒл€ них тепер ”кура≥на - це  ќЌ„≈-«ј—ѕј. ј дл€ перес≥чного громад€нина це утоп≥€ повна. Ѕоргами обв≥шали нав≥ть ненароджених немовл€т. ўе землю заберуть з п≥д н≥г ≥ капут вам кр≥паки.
–ейтинг: 5+ 0-
 
юрем до ¬ереса, 09:03 24 вересн€ 2018 р.
 
 учма,  ачмар, √ерман, –осоха , ƒзюрах,  ушлик скоро вже ригати будуть в≥д тих земельних д≥л€нок, €к≥ накрали ≥ розпродали, а простим мешканц€м ƒрогобича зась. —коро , скоро будете у вогн≥ пекельному гор≥ти , щур≥ ратушн≥-! :( :( :( :(
–ейтинг: 6+ 0-
 
¬олод€, 12:35 24 вересн€ 2018 р.
 
√алушко ≥ земельна ком≥с≥€ банда , €ку треба гнати в шию за корупц≥ю.
–ейтинг: 4+ 0-
 
ƒрогобичанин., 14:16 24 вересн€ 2018 р.
 
не гнати в шию, а де слжби сбу, пол≤ц≤я , набу в тюрми ку„му, росоху, ка„мара та ≥нших хабарник≤в, що руи не доход€ть чи ≥м теж в≥дкати ≥дуть.
–ейтинг: 5+ 0-
 
громада, 14:32 24 вересн€ 2018 р.
 
” кожному м≥ст≥ м≥сцев≥ ур€дн≥ хабарчуки разом з мером насамперед насит€ть земелькою м≥сцевого прокурора, головного мента м≥ста, —Ѕ” м≥ста, голову суду м≥ста - одним словом т≥ що мають боротись з такими зловживанн€ми тих ≥ насичують , а пот≥м вс≥ роки спок≥йно гребуть п≥д себе на п≥дставн≥ особи. ”кра≥на €кась викривлена держава бо тут все наоборот. ƒержавн≥ слуги народу вс≥ без вин€тку Ѕј√ј“≤≤, ј народ , €кий т€жко працюе за кордоном нав≥ть до середнього класу (€кий е в ≈вроп≥) не в≥днесеш. ћоже пора народу придивитись до цих покидьк≥в ще жорстк≥ше. Ѕо коли дивишс€ журнал≥стськ≥ розл≥дуванн€ програми = Ќаш≥ грош≥= то просто кам €н≥еш в≥д небачених маетк≥в п≥сл€майдан≥вських депутат≥в ¬– та р≥зного роду митник≥в, прокурор≥в ≥ т. д. «ауважте , що ц≥ хабарчуки прийшли вже п≥сл€ ћайдану √≥дност≥. “о нав≥що був цей ћайдан, €кщо стало ще г≥рше н≥ж за яника. “епер цих хабарчук≥в зросло у м≥льйони . Ѕула при янику с≥м € , а тепер м≥льйон с≥мей таких при ѕороху. як т≥льки ≥х «емл€ - мат≥нка носить. “вар≥. √јЌ№Ѕј так≥й державн≥й влад≥ де народ б≥дуе, а вони в еф≥рах вихвал€ютьс€ €к беруть кредити ≥ тим самим прир≥кають народ св≥й на б≥дн≥сть. Ѕо на позиках далеко не за≥деш. јле ≥м начхати на той народ.
–ейтинг: 7+ 0-
 
до громади., 14:55 24 вересн€ 2018 р.
 
Ќам чем хуже, тем лучше, главное воврем€ подлить маслеца в огонь, а рагульн€ всегда была на измене.
–ейтинг: 0+ -2-
 
до громади., 14:55 24 вересн€ , 19:28 24 вересн€ 2018 р.
ƒодати коментар
≤мТ€:
 оментар:

 
© 2008-2024 ƒрогобич ≤нфо → (сайт працюЇ 5884 дн≥)