Не будьмо байдужими! Спотворення історії Дрогобича триває

Надрукувати
Роздуми
Написав(ла) Володимир Садовий   
14.06.2013
ЗатемненняФальсифікація історії України набуває дедалі більшого розмаху. Вона мала місце як за радянських часів, так і сьогодні, коли маємо свою незалежну державу. На жаль, походить не тільки від "щирих" українців. Нещодавно в польському місті Битом я почув від одного поляка такі слова: "Серце мені кров’ю обливається, забрали у нас наш Львів…". Однак здивованим не був, оскільки щось подібне чув ще у 80-их роках минулого століття у Львові, будучи студентом Львівського політехнічного інституту, де навчалися також поляки.

Сьогодні "свої" теж не нехтують різноманітними фальсифікаціями. Одна з них – істерія, яку здійняв декан історичного факультету нашого педуніверситету Л.Тимошенко стосовно історії Дрогобича, стверджуючи, що йому приблизно 630 років. Він – перший, хто запропонував скоротити вік нашого міста. Усі дослідники ХІХ – ХХ ст., які вивчали історію Дрогобича були, очевидно, дилетантами в цьому питанні, стверджуючи, що місто засноване в часи Галицько-Волинського князівства.

Яка буде реакція господаря, коли до його помешкання зайде незнайомець і буде впроваджувати свої порядки? Здогадатись неважко. Л.Тимошенко, оселившись у Дрогобичі у 1984 році, вирішив сьогодні скоротити його вік і тим самим виставити на посміховисько, оскільки подібні випадки поки що невідомі не тільки в Україні, але й у всій Європі.

На істерію пана професора пересічні мешканці нашого міста, на жаль, майже не реагують, що є тривожним сигналом. Тяжке економічне становище в країні, матеріальна скрута багатьох дрогобичан роблять свою справу – зараз, мовляв, не до історії. Можливо, саме на це розраховує Л.Тимошенко? Та не треба забувати давно відому істину – народ, який втрачає свою історію, позбавлений майбутнього!

Шановні дрогобичани! Не будьмо байдужими! Якщо у 2016 році ми не будемо святкувати 925-річчя нашого міста, а саме цього прагне Л.Тимошенко, то гріш нам ціна. Багато громадян мають Інтернет, тож пропоную провести своєрідний Інтернет-референдум, де кожен небайдужий до історії Дрогобича зможе висловити свою думку з цього приводу.

Дехто може зауважити, що це, мовляв, справа істориків. Хочу наголосити, що йдеться про честь старовинного Дрогобича і неприпустимо змінювати офіційно затверджений вік нашого міста, роблячи його значно молодшим. Європа, куди ми так прагнемо, нас не зрозуміє.

Переглядів: 4907

Коментарі (37)
 
Шановний пане Володимир, "студенте" Львівського політехнічного інституту. Є одна логічна істина: історики мають методику історії, фізики - методику фізики, біологи - методику вивчення біології. Цікаво, якби реагували біологи чи фізики, коли б історики робили дослідні "відкриття"? Мені не відомо.ю Але мені відомо інше, що дискусія повинна тривати, проте без образ. Думаю Вам, як колекціонеру, який лише нещодавно схаменувася від колишнього "гарного" життя буде незрозуміло слухати наукові методики. Мені дуже не подобається, і я переконаний, що будь-кому також, коли ви намагаєтесь наукову дискусію перетворити на особисте, ображаючи професора Л. Тимошенка, який на відміну від Вас , коли ви пиячили і обкрадали довірливих дрогобичан, працював у архівах Кракова, Варшави, Львова, Києва і т.д. Гріш ціна такому дискурсу, коли є образи. Леонід прожив більшість свого життя в Дрогобичі, так само, як половина дрогобичан. Тому перестаньте наполягати на патріотизмі. Якщо ви такий патріот історчних фактів, то чого покликаєтеся на бутафорне датування 1339 р з костьолу, яке створили поляки, аргументуючи свою інвазію.
Рейтинг: 10+ -8-
 
Олександр, 10:37 14 червня 2013 р.
 
Чому ніхто не візьме розширене інтервью з Альфрейдом Шраером? Це історія з перших вуст
Рейтинг: 5+ -5-
 
Федис М.Б, 10:56 14 червня 2013 р.
 
коли хтось каже не ображай, то повинен і сам так вчиняти. У мене питання просте а де Ви побачили наукову дискусію? Мабуть на координаційній раді чи дискусійному клубі. Схаменіться вже. Пан Тимошенко, закликає до якоїсь псевонауки, тому що він вперто хоче розказувати про науку в популістському середовищі. Поясню такіж Тимошенки постановили в радянські роки певні дати але підкріпили це рішеннями наукових інституцій, а Він замість провести наукове рішення, наприклад через Академію Наук, хоче дискутувати з Садовим, і постійно нагадувати я "прохфесор". Фізики доводять свої висновки на сторінках фізичних журналів та власне серед фізиків, а не "Радянського Слова". Так повинен і Тимошенко поступати, і першим пунктом буде які пани "прохфесори" допустили помилки, котрі він героїчно зрозумів ... а у них також є послідовники і надеруть за це Матросовим задниці коли ті прийдуть захищати чергові пачки псевдонаукових робіт на черговіі вчені звання...
Рейтинг: 10+ -2-
 
... до Саші, мабуть Матросова, 14:12 14 червня 2013 р.
 
"На істерію пана професора пересічні мешканці нашого міста, на жаль, майже не реагують, що є тривожним сигналом." - якщо реагувати на "дослідження" таких, за перепрошенням, дєятєлєй, як Леонід Тимошенко - то їхні "відкриття" почнуть відкриватись з геометричною прогресією. Хлопака уявив себе Христофором Колумбом в галузі і сторії. Не шановний Тимошенко Л., може ви заодно ще й історію рідного Житомира перегляньте - там взагалі оборзіли, пишуть, що місто засноване у 884р. Не порядок, забагато виходить, скиньте і йому років так 500 для початку.
Рейтинг: 6+ -3-
 
Нобелівську Леоніду-і то негай, 14:18 14 червня 2013 р.
 
Polska nie podbiBa i nie przywBaszczyBa sobie Ziemi Lwowskiej - MaBopolski Wschodniej. WeszBa legalnie w ich posiadanie: ostatni ksi| Rusi Halicko-WoByDskiej Jerzy II (z rodu Piastуw mazowieckich! ) zrobiB spadkobierc swego ksistwa krуla polskiego Kazimierza Wielkiego, ktуry po [mierci Jerzego II, w 1340 roku przyBczyB te ziemie do Polski. Miejscowa ludno[ ruska (dzi[ nazywana ukraiDsk) nigdy nie wystpowaBa przeciwko panowaniu polskiemu do 1772 roku, i austriacko-polskiemu do 1918 roku. Dwa razy - w 1648 i 1655 roku ukraiDski hetman Bohdan Chmielnicki oblegaB bezskutecznie polski Lwуw! W 1918 roku - 1 listopada UkraiDcy z pomoc upadajcej Austrii zagarnli zbrojnie Galicj Wschodni i Lwуw; gdyby byB ukraiDski, to by mu si poddaB. Ze Lwowa przepdziBa ich zbrojnie do 22 listopada (a wic w 3 tygodnie! ) polska, w wikszo[ci cywilna ludno[ miasta, chocia| UkraiDcy mieli znaczn przewag militarn (regularne wojsko). MarszaBek Francji Ferdynand Foch powiedziaB w 1922 roku, |e kiedy ustalaBy si granice Polski, Lwуw wielkim gBosem zawoBaB: "Tutaj jest Polska". Rуwnie| w okresie midzywojennym Ziemia Lwowska w [wietle prawa midzynarodowego legalnie nale|aBa do Polski: umowa pomidzy Polsk a Ukrain podpisana 21 kwietnia 1920 roku, ktуra ustaliBa granic polsko-ukraiDsk na linii Zbrucza i wschodniego WoBynia, traktat (ryski) Polski z Rosj Sowieck i Ukrain 18.III.1921 i decyzja Konferencji Ambasadorуw w Pary|u na wniosek Ligi Narodуw 18.III.1923, uznajca wschodni granic Polski ("Encyklopedia historii Polski" t. 1 str. 188, Warszawa 1994). 
 
Ziemia Lwowska (Galicja Wschodnia - MaBopolska Wschodnia) a| przez 600 lat byBa zwizana z Polsk bezpo[rednio lub po[rednio i stanowiBa integraln cz[ Polski, odgrywajc - szczegуlnie Lwуw - wielk rol w |yciu narodu. Z biegiem lat tereny te staBy si mieszane narodowo[ciowo. Obok Rusinуw/UkraiDcуw mieszkaBo tu coraz wicej Polakуw, a obok nich mieszkali tu m.in. {ydzi (ok. 8% ogуBu ludno[ci), Ormianie i Niemcy. Ormianie caBkowicie si spolonizowali, jak rуwnie| wielu Niemcуw (raczej Austriakуw) i {ydуw. Polacy z {ydami stanowili wikszo[ ludno[ci miejskiej - razem prawie caB klas wy|sz i [redni; przed I wojn [wiatow Polacy i {ydzi tu mieszkajcy pBacili a| 80% podatkуw. 
 
Polacy z {ydami stanowili rуwnie| wikszo[ ludno[ci Lwowa - a| 85% ludno[ci miasta w 1939 roku. I to nie od okresu midzywojennego. WedBug historyka ukraiDskiego Ja. P. Kisia ("PromysBowist Lwowa u periodi feodalizmu XIII - XIX st." Lwуw 1968) ju| w XVI wieku wikszo[ mieszkaDcуw Lwowa stanowili Polacy. Polsko[ Lwowa potwierdziB sam stalinowski namiestnik Ukrainy - Nikita S. Chruszczow. W numerze 9/276 paryskiej "Kultury" czytamy: "...DziaBo si to jesieni 1939 roku, gdy Chruszczow, уwczesny I sekretarz Ukrainy przyjechaB do Lwowa, by wygBosi przemуwienie na wielkim wiecu publicznym [na ktуry spdzono ludzi - M.K.], przemawiaB po ukraiDsku, czyli w jzyku znanym tylko cz[ci wiecowej publiczno[ci. Wyznaczono wic P. [prawdopodobnie chodzi o Leona Pasternaka - M.K.], mBodego podуwczas komunist, by tBumaczyB przemуwienie na jzyk polski". 
 
Lwуw byB po Warszawie i Krakowie trzecim najwa|niejszym miastem w dziejach Polski i narodu polskiego. W Wikipedia.pl czytamy: "ByB te| drugim po Warszawie o[rodkiem nauki i kultury polskiej". W |yciu narodu polskiego Lwуw odegraB prawdopodobnie wiksz rol od tej, jak odegraBy caBe tzw. Ziemie Zachodnie w |yciu narodu niemieckiego! "; to nie przesada: rola Lwowa w |yciu narodu polskiego - a tak|e caBej MaBopolski Wschodniej - byBa wprost przeogromna. Nie byBa w stanie tego ukry nawet propaganda komunistyczna w okresie PRL, chocia| dwoiBa si i troiBa, aby pomniejszy rol Lwowa w |yciu Polski i narodu polskiego; starczy sign po "Wielk Encyklopedi Powszechn PWN" (t. 1-13, Warszawa 1962-1970), aby przekona si ile w niej mowy o polsko[ci Lwowa (a ile rzeczy zostaBo tam pominitych! ). No i najwa|niejsza sprawa: nie w Warszawie, Krakowie czy Czstochowie, ale we Lwowie w 1656 r. Matka Boska zostaBa ogBoszona Krуlow Polski! ; dla osoby wierzcej w Boga jest to fakt bardzo wymowny. Mo|emy mуwi, |e Bуg wyraznie potwierdziB tym przynale|no[ Lwowa do Polski!  
 
UkraiDski Lwуw przy polskim Lwowie to prawdziwy kopciuszek.I std zapewne wywodzi si wyjtkowa wrogo[ wBadz ukraiDskiego Lwowa do [ladуw polsko[ci w tym mie[cie i po[rednio do Polski i Polakуw. Ci ludzie - jak nikt inny - s [wiadomi polsko[ci Lwowa. Stykaj si z ni na ka|dym kroku. No bo prawie wszystko we Lwowie sprzed 1939 roku jest zwizane z Polakami. A |e s nacjonalistami ukraiDskimi to ich boli, pragn to niszczy lub na grand zafaBszowa prawd o polsko[ci miasta. Std wydane ostatnio postanowienie o tym, |e Polacy nie mog oprowadza wycieczek po Lwowie, a tylko UkraiDcy, ktуrzy bd opowiada im banialuki o rzekomej ukraiDsko[ci miasta. 
 
Tak, wBadze Lwowa wraz z rzdem ukraiDskim pragn w miar mo|no[li niszczy pamitki polskie narodowe pozostaBe we Lwowie i dlatego m.in. nie chc odda Polsce jej skarbуw narodowych, ktуre ukradB nam Jуzef Stalin i Zwizek Sowiecki w 1945 roku, i ktуre we Lwowie, w 1991 roku przejBa Ukraina? Po co Ukrainie jest np. ordzie Tadeusza Ko[ciuszki do Polakуw, rkopisy dzieB polskich pisarzy, regalia polskich krуlуw, wa|ne dla Polakуw dzieBa malarstwa polskiego, najpeBniejszy zbiуr polskiej prasy z zaboru pruskiego (w Wikipedia.pl czytamy: We Lwowie pozostaB bezcenny zbiуr prasy polskiej, zgromadzony "tymczasowo" w ko[ciele jezuitуw pw. [w. Piotra i PawBa i praktycznie przez 50 lat niezabezpieczony! ), polskie pamitki teatralne, ksi|nica POLSKA - Ossolineum?! - Nie oddaj nam tego, bo wiedz, |e z braku odpowiedniej opieki (na ktуr to BIEDNE paDstwo nie sta! ) wiele z tych rzeczy przepadnie. I o to wBa[nie im chodzi! Bo tak nas "kochaj"! Bo tacy z nich strategiczni partnerzy Polski jak przysBowiowo z koziej d... trba!  
 
Mo|emy porуwna sytuacj Lwowa z 1939 roku do sytuacji WrocBawia z tego roku. Tak jak Lwуw byB wуwczas etnicznie polskim miastem, tak WrocBaw byB miastem niemieckim, chocia| miaB on bogat histori polsk i mieszkali w nim tak|e Polacy, byBy w nadodrzaDskim mie[cie polskie ko[cioBy (Polacy zaBo|yli tu biskupstwo, ktуre do 1821 nale|aBo do gnieznieDskiej prowincji ko[cielnej! ), organizacje, ukazywaBy si polskie ksi|ki i gazety, a Uniwersytet WrocBawski ukoDczyBo setki Polakуw. Pomimo tego nikt z Polakуw nie mуwiB, |e to piastowskie miasto okupuj Niemcy i nikt - |adna polska partia polityczna nie gBosiBa oderwania WrocBawia od Niemiec. WrocBaw staB si polski w 1945 roku na zasadzie nale|nego Polsce i Polakom Bupu wojennego i na zasadzie sprawiedliwo[ci dziejowej. 
 
Trudno a| 2 miliony Polakуw zamieszkujcych Ziemi Lwowsk w 1939 roku od 600 - 500 - 400 - 300 - 200 czy chocia|by tylko 100 lat uwa|a za okupantуw, szczegуlnie je[li wezmie si pod uwag i to, |e w XIV w. wikszo[ Ziemi Lwowskiej stanowiBy pustkowia i lasy, |e to Polacy zaBo|yli tu wikszo[ miast (gdyby Polacy nie uczynili ze Lwowa najwa|niejszego miasta tego kraju, to prawdopodobnie by go dzisiaj nie byBo, albo byBa by to nic nie znaczca mie[cina) i wiele, wiele setek wsi - chyba wikszo[ wsi. Wiele z nich byBo czysto polskimi wioskami. Na 46 powiatуw wschodniomaBopolskich w powiatach: Drohobycz, JarosBaw, Kamionka StrumiBowa, Lubaczуw, Lwуw-powiat, Mo[ciska, Podhajce, Przemy[l, Przemy[lany, Rudki, SkaBat, Tarnopol, Trembowla, Zbara|, Zborуw i ZBoczуw mieszkaBo wicej Polakуw ni| UkraiDcуw, a w powiatach: Borszczуw, Brze|any, Buczacz, Czortkуw, KopyczyDce i Sambor przewaga UkraiDcуw nad ludno[ci polsk byBa minimalna. 
 
Czy nawet te powiaty, ktуre miaBy przewag ludno[ci polskiej i to od wielu pokoleD to tak|e ziemia ukraiDska okupowana przez Polakуw? Na pewno nie. To byBa w 1918 czy w 1939 roku wspуlna polsko-ruska/ukraiDska ziemia i oba zamieszkujce j narody miaBy do jej zamieszkiwania i posiadania peBne prawo. Rola przewodnia Polski na tym terenie sprawiaBa, |e byBy one legalnie zwizane z Polsk do 1939 roku. Jedno jest pewne: Polacy nie zachowywali si na Ziemi Lwowskiej tak jak zachowuj si prawdziwi okupanci, co potwierdza historia tej ziemi: Polska nie grabiBa tych ziem, ale o nie dbaBa, tak jak czBowiek dba o wBasny dom. 
 
Polska utraciBa te tereny nie dlatego, |e zwyci|yBa sprawiedliwo[ dziejowa odno[nie UkraiDcуw, a tylko i wyBcznie przez imperializm rosyjsko-sowiecki. O dzisiejszej przynale|no[ci tych ziem do Ukrainy zadecydowaBo jedynie prawo siBy - sowiecka agresja na Polsk 17 wrze[nia 1939 roku oraz przypiecztowanie tej agresji i jej skutkуw w JaBcie w 1945 roku przez Stalina, Roosevelta i Churchilla. 
 
PrzyBczenie Lwowa i MaBopolski Wschodniej do Ukrainy nie byBo sprawiedliwo[ci dziejow, gdy| dokonaBo je tylko i wyBcznie prawo siBy - zbrojna agresja, poprzedziBa i urzeczywistniaBa je przeogromna krzywda, jaka spotkaBa nie tylko miejscowych Polakуw w latach 1939-1946 - wBcznie z masowym ludobуjstwem! , ale tak|e caBy narуd polski we wszystkich dziedzinach |ycia. Np. okradziono wszystkich tamtejszych Polakуw - wywBaszczono z ich wielowiekowego dobytku, a narodowi polskiemu skradziono olbrzymie dobra kultury narodowej - polskie pamitki narodowe, wBcznie z regaliami krуlewskimi, wielk galeri malarstwa polskiego, wa|nymi dla historii Polski archiwami i przecennymi ksigozbiorami polskimi, z arcypolskim ZakBadem Narodowym in. OssoliDskich we Lwowie na czele, z najpeBniejszymi zbiorami prasy polskiej. 
 
Je[li mo|na mуwi o okupacji Lwowa i MaBopolski Wschodniej, to ten stan rzeczy jest jak najbardziej aktualny pod wzgldem prawnym i moralnym od 1945 roku, chocia| rzd polski aktem politycznym uznaB dzisiajsz przynale|no[ Lwowa i MaBopolski Wschodniej do Ukrainy, wychodzc sBusznie z zaBo|enia, |e s pewne wydarzenia w historii, ktуre s nieodwoBalne. 
 
Lwуw jest dzisiaj ukraiDski i takim zapewne pozostanie ju| do koDca [wiata. I z tym, chocia| z wielkim bуlem, pogodzili si Polacy. Nie zmienia to jednak tego faktu, |e ukraiDski Lwуw i ukraiDska MaBopolska Wschodnia stanowi klasyczy przykBad sadyzmu historii, triumfu zBa na tym [wiecie - niesprawiedliwo[ci dziejowej w jej najbardziej jaskrawej formie. 
 
Ostatni dyrektor naczelny Banku PKO w Warszawie w okresie midzywojennym (do 1939 r.) Henryk Gruber w swoich "Wspomnieniach i uwagach 1892-1942" (Londyn 1968) wspominajc swoje lata lwowskie pisze m.in.: "Odrzucam wszelkie rozumowania, mo|e nawet sBuszne z punktu widzenia etnografii i geopolityki, lecz dajc wodze uczuciom nie chc ani przyj ani zrozumie sadyzmu historii odbierajcej nam Lwуw". 
 
UkraiDski Lwуw to nie |adna sprawiedliwo[ dziejowa wobec UkraiDcуw. To prezent od Szatana dla nich!  
 
Taka jest prawda o rzekomo polskiej okupacji Lwowa i MaBopolski Wschodniej i ich obecnej przynale|no[ci do Ukrainy. 
 
Nie uciekajmy od tej prawdy, nawet je[li naszym celem jest budowanie prawdziwej przyjazni polsko-ukraiDskiej, gdy| "tylko prawda nas wyzwoli" (Jan PaweB II). Majc to na uwadze gBo[my j otwarcie i [miaBo. Nie faBszujmy wBasnej historii! Bo to nie sBu|y pojednaniu polsko-ukraiDskiemu, a przede wszystkim uderza w polsk racj stanu. Akceptujc zakBaman histori tej ziemi prezentowan przez UkraiDcуw wspieramy nieetyczne - wrcz zBodziejskie praktyki Kijowa, ktуry otwarcie mуwi Warszawie: byli[cie okupantami i my i Zwizek Sowiecki mieli[my "prawo" mordowa (ludobуjstwo! ) i przepdzi was z naszej ziemi (czystki etniczne! ). A jako okupantom nic wam si nie nale|y; wasze majtki, zakBady przemysBowe, domy i w ogуle wasza prywatna wBasno[, ko[cioBy oraz "wasze" muzea i biblioteki s nasze i tylko nasze. Mo|emy z nimi robi, co si nam rzewnie podoba. 
 
No i tak robi. Oto pierwszy z brzegu przykBad: 
 
Katolicka Agencja Infornacyjna w swoim biuletynie prasowym z 23 kwietnia 2009 roku podaBa wiadomo[, |e wBadze ukraiDskie przekazaBy, a ukraiDski arcybiskup greckokatolicki Lwowa Igor Wozniak przejB w 2008 roku ko[ciуB katolicki [w. Kazimierza, a obecnie ko[ciуB katolicki [w. Jana Chrzciciela. KAI podkre[la, |e ukraiDska Cerkiew grekokatolicka nawet nie raczyBa powiadomi o tym fakcie katolickiego arcybiskupa lwowskiego (polskiego). Tak wBadze ukraiDskie jak i arcybiskup ukraiDski Wozniak postpili bezprawnie w [wietle prawa ka|dego cywilizowanego kraju, a abp Wozniak rуwnie| przeciw prawu kanonicznemu Ko[cioBa katolickiego, ktуrego s czBonkiem! - Jednocze[nie - jak informuje KAI - "garstka ukraiDskich" grekokatolikуw nadal nie chce opu[ci ssiedniego ko[cioBa seminaryjnego pw. Matki Bo|ej Gromnicznej, aby zwrуci go Ko[cioBowi rzymskokatolickiemu" (Gazeta.pl 23.4.2009). 
 
10 000 Polakуw we Lwowie nie mo|e mie swojego Domu Polskiego, bo wBadze miasta stawiaj rу|ne trudno[ci. W portalu Stowarzyszenia "Wspуlnota Polska" w Warszawie czytamy, |e ostatnio wBadze miasta zaproponowaBy Polakom kupno za 2 miliony dolarуw dziaBki pod Dom Polski, ktуra prawnie nale|y nie do miasta, a do polskiego ko[cioBa [w. Antoniego na Ayczakowie; gdyby Polacy na to poszli, to byliby w konflikcie z polskim Ko[cioBem. Co za wyrafinowana antypolska i antykatolicka przewrotno[!  
 
A ile antypolskiego jadu byBo w decyzji o umieszczeniu na frontonie budynku szkoBy polskiej we Lwowie tablicy upamitniajcej Romana Szuchewycza (1907-1950), ktуry braB udziaB w zabуjstwie polskiego ministra BronisBawa Pierackiego w 1934 roku, w czerwcu 1941 dowodziB ukraiDskim batalionem "Nachtigal" przy hitlerowskiej armii, ktуry uczestniczyB w tragicznych pogromach lwowskiej ludno[ci |ydowskiej i aresztowaniach 25 polskich profesorуw wy|szych uczelni we Lwowie, a jako dowуdca UPA byB wspуBodpowiedzialny za czystki etniczne Polakуw na WoByniu i MaBopolsce Wschodniej w latach 1943-44 ("Gazeta Wyborcza" 26.5.2008)
 
Nie mo|emy odzyska Lwowa i MaBopolski Wschodniej i jeste[my raczej bezsilini wobec bezprawia dziejcego si na tych terenach. Jednak nigdy nie zrezygnujmy z prуby odzyskania skarbуw naszego dziedzictwa narodowego, ktуre ukradB nam Stalin w 1945 roku, a ktуre Ukraina uwa|a dzisiaj za swoj wBasno[. Dajmy wreszcie nacjonalistom do zrozumienia, |e "kradzione nie tuczy", |e krzywdzc Polakуw we Lwowie, krzywdz rуwnie| wszystkich Polakуw! {e to im bardziej ni| nam powinno zale|e na poprawnych stosunkach polsko-ukraiDskich.
Рейтинг: 4+ -8-
 
Jerzy (Czerniawski), 14:34 14 червня 2013 р.
 
Ile antypolskiego jadu byBo w decyzji o umieszczeniu na frontonie budynku szkoBy polskiej we Lwowie tablicy upamitniajcej Romana Szuchewycza (1907-1950), ktуry braB udziaB w zabуjstwie polskiego ministra BronisBawa Pierackiego w 1934 roku, w czerwcu 1941 dowodziB ukraiDskim batalionem "Nachtigal" przy hitlerowskiej armii, ktуry uczestniczyB w tragicznych pogromach lwowskiej ludno[ci |ydowskiej i aresztowaniach 25 polskich profesorуw wy|szych uczelni we Lwowie, a jako dowуdca UPA byB wspуBodpowiedzialny za czystki etniczne Polakуw na WoByniu i MaBopolsce Wschodniej w latach 1943-44 ("Gazeta Wyborcza" 26.5.2008)
 
Nie mo|emy odzyska Lwowa i MaBopolski Wschodniej i jeste[my raczej bezsilini wobec bezprawia dziejcego si na tych terenach. Jednak nigdy nie zrezygnujmy z prуby odzyskania skarbуw naszego dziedzictwa narodowego, ktуre ukradB nam Stalin w 1945 roku, a ktуre Ukraina uwa|a dzisiaj za swoj wBasno[. Dajmy wreszcie nacjonalistom do zrozumienia, |e "kradzione nie tuczy", |e krzywdzc Polakуw we Lwowie, krzywdz rуwnie| wszystkich Polakуw! {e to im bardziej ni| nam powinno zale|e na poprawnych stosunkach polsko-ukraiDskich.
Рейтинг: 4+ -6-
 
, 14:37 14 червня 2013 р.
 
Я думаю, что у профессиональных историков, не отягощенных политическими обязательствами, не вызывает никаких сомнений, что в результате чудовищного по своей сути пакта Молотова-Риббентропа исконная часть Речи Посполитой -Львовско-Станиславско-Тернопольские-Волынские земли были вне всякого закона присоединены к Украине, что из-за этого польское население было подвергнуто украинскими националистическими и энкаведистскими изуверами геноциду, который по своей концентрации намного превосходит так называемый еврейский холокост.
Рейтинг: 5+ -11-
 
Историк, 16:01 14 червня 2013 р.
 
Взагалі то період в історії України "Руїна", який був по історії з 1663 по 1687 рік, коли як ми вважаєм була боротьба за незалежність і свободу, в Польщі називають "придушенням повстання на своїх землях".  
"Сьогодні "свої" теж не нехтують різноманітними фальсифікаціями". Давайте будемо реалістами. Росіяни так само можуть казати про повернення Криму, який в 1964 р. передали Україні
Рейтинг: 5+ -1-
 
Петро, 17:07 14 червня 2013 р.
 
Ти краще розкажи , як 10 Шевченкових заповідей втілили у життя " любі друзі " на чолі із Ющем, кумом Порошенком , кумом Жванією і ковзаняркою Юлічкою ? Ти ж разом з ними був у " нашій ", а коли разом пограбували народ і Україну , розікрали заводи, фабрики , стали мільярдерами , а ти тепер , кажеш , не завидувати вам та ще видаєш як заповідь Шевченка , виродки і грабіжники нещасні. А обійми стосуються всіх завойовників , а не тільки тобою вибраних , вуйку продажний, І залиши у спокої Шевченка , якого ви давно продали , а згадуєте лише для піару перед черговими виборами , щоб до корита рило запхати поглибше , мерзенний патріоте !
Рейтинг: 6+ -3-
 
про Панченка і Шевченка, 18:13 14 червня 2013 р.
 
Отаке почитаєш, оті всі писанини, гумор піднімається напевно на цілий день! Один пише, що той пияк + обкрадач довірливих дрогобичан! ?Була тут в Дрогобичі одна пані, о та давала жару так давала.Зараз вже виіхала з Дрогобича! Може і менти кришували.Ви поменьше тут займайтеся не тим чим потрібно, бо полякм ще подумають і приберуть до рук ЛЬВІВ\Лємберг\, тоді не буде що обговорювати! Я би ВАМ дав по лопаті і йдіть краще садіть дерева, а вам нєхрен робити і ви тут один одного опускаєте нижче плінтуса! Краще думайте як зробити щоб мафія пішла скоріше з арени керування Украіни, бо скоро так докеруються, що лишимося з голою дупою!
Рейтинг: 4+ 0-
 
Тут взнаєш багато новин ...., 18:33 14 червня 2013 р.
 
снайперок, ти тут не буксуй, бо ше точно получиш лопату, а перед тим лопатою по плечах, а поляки на рахунок Львова можуть "цьомгати собі малего" - так само, як і леонід тимошонка зі своєю брєдовою історією про заснування Дрогобича
Рейтинг: 2+ -2-
 
заспокійся, 09:31 15 червня 2013 р.
 
Якщо ЦЕ референдум, то стає сумно за Дрогобич. Скорше звичні вже взаємні образи на кшталт "сам дурак" і т.д. Тимошенкові потрібно було дискутувати в наукових колах. Тодіб було видно, хто сравжній науковець, а хто так собі - потриндіти вирішив. Я вважаю, що одним помахом "вченої палички" не можна перекреслювати багаторічні дослідження історії НАШОГО славетного міста. Так само і як не може п.Тимошенко одноосібно встановлювати вік Дрогобича, тільки тому, що він професор. А щодо поляків, то нехай собі говорять.  
Не дуже щось вони хочуть згадувати, як їхні предки притискали український народ на українських землях. Так що ця вся писанина щодо віку Дрогобича ще не так страшно. Справжній жах це сьогоднішня влада. От за що треба братися.
Рейтинг: 3+ 0-
 
, 10:47 15 червня 2013 р.
 
Ну ніяк Садовий собі спокою не дає. Ну невже не бачиш, чоловіче добрий, що нікому, крім тебе самого і ще кількох "щирих дрогобичан", які обливають брудом Л. Тимошенка, твоя дискусія не потрібна. Хочеш щось довести - виклич Тимошенка на публічну дискусію, запросіть ЗМІ, шанованих істориків із незаперечною репутацією і ТАМ НАВЕДІТЬ СВОЇ АРГУМЕНТИ. Читаючи твою чергову статейку, бачу що роки глибокого алкоголізму все-таки взяли своє і припадки гарячки від біленької не дають заспокоїтись. ТИ ПРОСТО НІЯК НЕ МОЖЕШ ДО СЕБЕ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ, ТОМУ І ОБЛИВАЄШ БРУДОМ ТИМОШЕНКА :( :( :( , оскільки хто раніше чув за якось "генія-історика" Садового? Ти закінчив політехнічний ун-ет, ТО ЯКИЙ ЖЕ ТИ ІСТОРИК? КОМУ ХОЧЕШ ЩОСЬ ДОВЕСТИ? Правильно робить Тимошенко, що не звертає на тебе уваги :zzz :zzz :zzz Як кажуть - "собака гавкає..."
Рейтинг: 5+ -5-
 
, 16:25 15 червня 2013 р.
 
І до поляків, що собі там щось навигадували на рахунок "їхнього Львова": ЦЕ ДАВНЄ УКРАЇНСЬКЕ МІСТО, ЯКЕ ТАКИМ І ЗАЛИШИТЬСЯ. А всі ваші "аргументи", можете залишити при собі, бо Львова вам ніхто не віддасть!
Рейтинг: 9+ -1-
 
, 16:29 15 червня 2013 р.
 
У 2016 році Дрогобич відсвяткує 925-у річницю свого заснування і ніякі проХфесори цьому не завадять. Дійсно правда - спостерігач шось гавкає і полизує собі тимошонку, а караван іде..
Рейтинг: 4+ -4-
 
буде так, 17:13 15 червня 2013 р.
 
Володимир Садовий і Ромко Пастух для історіографії Дрогобича зробили вдесятеро більше, ніж невідомий дрогобичанам якийсь там ботанік Леонід Тимошенко. Вони зібрали цінну інформацію, систематизували її і видали у книгах. Своїми маніями цей горе-історик викликає тільки співчуття і не більше того. Пане Леонід Тимошенко, дрогобичани почули Вас, і допобачення! Ми знаємо, скільки років нашому місту і будемо святкувати День міста так, як вважаємо за потрібне. Не робіть більше комедії з історії, бо виставляєте себе на посміховисько і осуд професорів з інших університетів. Пам'ятайте, що можете і своїми неадекватними випадами у пресі втратити свій учений статус. 
Щодо якоїсь там писанини з помилками польською мовою. Як кажуть москалі, хотєть нє врєдно. Так от, шановні ляхи з жидами і німці з москалями, запам'ятайте: Львів, Дрогобич і вся галицька земля десятки тисяч років належали Україні і завжди будуть українськими землями. Тому сидіть тихо і не виставляйте свої захланні претензії, бо ще прийдемо і відберемо належні нам українські землі, які були вами окуповані. Вгамуйте свої апетити, бо заткнемо ваші писки такими кляпами, що нічого більше не захочеться. Краще пильнуйте своє і не вказуйте, як нам далі жити і що робити, порядок у своїй хаті ми самі наведемо - усьому свій час. Запам'ятайте, ви в Україні - гості, то і поводьтеся чемно.
Рейтинг: 7+ -6-
 
Українець, 17:36 15 червня 2013 р.
 
О Боже! Та байдуже місту скільки ми йому дамо літ. Адже правди ніхто не знає нині. Знищено усі документи. І наші пра-пращури не дуже дбали про історичну правду. Бач, навіть поляки нині розповідають, що то їхні землі. А до того, як їм ті землі подарували, чиї вони були? І як можна подарувати чужу країну комусь? Дива та й годі. Перестаньте один одного в болото втоптувати, бач, вже треті знайшлися і скористають. І тоді будете десь на хмарках літа Дрогобичу підраховувати. Головне, любити один одного й рідне місто.Робити його кращим.
Рейтинг: 6+ 0-
 
Буде чи не буде..., 19:56 15 червня 2013 р.
 
Садовий молодець!
Рейтинг: 5+ -4-
 
я, 21:02 15 червня 2013 р.
 
Садововий не молодець...
Рейтинг: 3+ -6-
 
Таня, 21:11 15 червня 2013 р.
 
Ну знов почали дискусію в кращих традиціях дрогобицької псевдо-еліти! Взаємні звинувачення, перехід на особистості... Вам ще не набридло? 
Ви шановні пани-історики краще б разом заборонили будову Молочного ринку. І патріотизм би свій довели на ділі. А то, знаєте, історичну частину міста забудовують, три школи закривають, а ви все балакаєте і балакаєте...
Рейтинг: 6+ -2-
 
Злий Собака, 22:33 15 червня 2013 р.
 
Не буду опускатися до рівня дописувачів типу "буде так" і так далі, бо поважаю в першу чергу себе. А хто, кому і що "підлизує" - ще треба розібратись. Наступне: зверніть увагу, що ніхто навіть з прихильників пана Садового не заперечує відсутності у нього фахової освіти з історії, а також його бурхливого минулого в обіймах "зеленого змія". Усі дружно критикують радянську епоху за вигадані ними історичні міфи, але при цьому не звертають уваги на те, що дата у 900 років якраз і була запропонована у 1988 р. і є ще одним з таких міфів. Звертаюсь до пересічних читачів: хто з Вас, до епопеї Садовий-Тимошенко чув про шановного автора цієї статті? І останнє, ну чому ж пан Садовий вперто відмовляється від публічної зустрічі і дискусії з Тимошенком із залученням інших, нейтральних фахівців-дослідників, а лише пише нікчемненькі статейки, де крім голих звинувачень немає жодного вагомого аргументу? Це уже четверта чи п'ята стаття Садового, у якій він просто слова місцями переставляє. Садовий одним із аргументів наводить напис у костелі (ДО РЕЧІ, ПАН САДОВИЙ НАЗИВАЄ ЙОГО "УСНИМ ДЖЕРЕЛОМ" ?), зроблений у XVIII столітті і який оповідає про події, що мали місце кілька століть до цього. Невже усе, що люди пишуть на стінах, є стовідсотково точним джерелом? І такого типу є практично всі аргументи, що наводяться прихильниками гіпотези про 925 років. І останнє, чомусь дуже хочеться пану Садовому помпезно відсвяткувати разом з нашими поважними міськими очільниками 925 років місту і ЧЕСНО ВИТРАТИТИ НА ЦЕ КІЛЬКА МІЛЬЙОНІВ БЮДЖЕТНИХ ГРИВЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ КРАЩЕ ПІТИ НА РЕМОНТ ДОРІГ ТА ІНШІ НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ НАШОГО ПРЕКРАСНОГО МІСТА. Невже ми будемо любити Дрогобич менше, якщо він насправді виявиться на кілька століть молодшим? Так чому ж так вперто Садовим захищається ця "кругла дата"? Висновки робіть самі.
Рейтинг: 4+ -4-
 
, 00:14 16 червня 2013 р.
 
Цирк.. отак собі якийсь смішний декан може в будь-який момент вирішити зробити "сенсаційне відкриття" і всі повинні подякувати прохфесору, присвоїти чергове наукове псевдозвання і ще премію, напевно, немаленьку нарахувати. Тимошонка, придумай собі якусь іншу тему, бо ще дійсно попруть тебе з універу - будеш по бурсах небелиці розказувати. І спостерігачів своїх притрушених угомони - гроші вони для міста хочуть тіпа зекономити. Хто ви такі, щоб переписувати історію? Купка хабарників з провінційного універу.
Рейтинг: 3+ -3-
 
925, 01:09 16 червня 2013 р.
 
Скільки добра б не робили для краєзнавців історики історичного факультету, ті все одно будуть плюватися ядом наче змії...Уся справа у тому, що вони уявили себе звьоздами типу Пастуха Ромка, що писав собі вірші про Лєніна, а тепер розкручує ОУн УПА і небючись у у груди каже я таким був завжди. Шановні провінційні краєзнавці непотрібно завидувати ...
Рейтинг: 6+ -3-
 
До купки провінційних деградад, 09:14 16 червня 2013 р.
 
Нашому старовинному місту ДРОГОБИЧУ ...925 ...! років.! Краще б зайнялися питаннями медичного обслуговування населення, якості продуктів..повикупляли підпрємства з випуску продуктів споживання того ж хліба, а що там , яка якість...всім по боку! Є і інші питання нашого життя, а ви щось там вишукуєте, щось придумуєте .Займайтеся питаннями нашого сьогодення, не відволікайте народ від насущних питань і проблем!
Рейтинг: 6+ -2-
 
Дрогобичу ..., 10:00 16 червня 2013 р.
 
Історія показує, шо пияки підримують пияків. Пияк Садовий і Радзік, виглядає правдиво.
Рейтинг: 1+ -3-
 
мама ІсторІЯ, 10:01 16 червня 2013 р.
 
Садовий молодець, якщо дозволити отак просто якомусь напівдекану - напівметодисту запихати свій ніс в історію, робити недолугі спроби якихось там "досліджень" - то наступний такий собі професорко захоче довести, що Дрогобичу стільки ж років, як нафтопереробному заводу. А костел, наприклад, інопланетяни збудували посеред чистого поля.
Рейтинг: 3+ -7-
 
тимошенко - рогалик з потіївки, 12:16 16 червня 2013 р.
 
Ще раз повторюю, я звертався до тверезо-мислячих людей, а не до кількох ***, які напевно дійсно "полизують" Садовому (оскільки самі такі терміни вживають)! Просто злість бере, як можна ображати когось навіть не знаючи хто це ! А причина - людина просто має іншу точку зору. Задумайтесь люди, завтра вони вам скажуть що Дрогобич походить із Трипільської культури (такі геніальні ідеї вже крутяться в колах Садового-Пастуха), а не будете цього сприймати - станете для них "притрушеними" і т.д. :( :( :(
Рейтинг: 4+ -5-
 
, 12:35 16 червня 2013 р.
 
Ще раз повтрюю, Дрогобичу незабаром буде 925 років і ніякі методисти-тимошенки, практиканти-спостерігачі, та студенти-заочники не створять жодних "сенсацій", тому що завтра на їхнє місце прийдуть нові дурбелики і теж захочуть відкрити Америку.
Рейтинг: 3+ -6-
 
спостерігачеві, 12:51 16 червня 2013 р.
 
Уважно слідкую за суперечкою, що вирує в інтернетовий пресі міста. Маю велику сердечну неприязнь до кагебістського болота яке наглядае над землею Дрогобицькою. Завжди читаю Дрогобицький науковий збірник істориків педінституту і розумію їх наполегливу ініціативу вивчити коріння. Так само я вчив і свої діток і українців-дрогобичан у Нью-йорку. Я є істориком і штудії мої пройшли в США, а тому довіряю тим хто має фах. Мої племінники повідомили з Дрогобича, що біологи, художники, пияки-антикварщики, курви-пристосованці і інші колишні кегебістські журналісти, де факто непристовані до науки люди лізуть у воду жерел і змінюють історію міста. на них ми намеємо раду, але реагувати на них непотрібно. Їхні роботи мудрі люди ніколи не читатимуть. З другого боку ці люди любят аби їх щодня обзивали от і відгавкуютси.
Рейтинг: 3+ -3-
 
Теодор Ковальчин (Нью-Йорк), 13:57 16 червня 2013 р.
 
Ще раз роз'яснюємо, що не відомий широкому колу любителів книжок Володимир Садовий має йти до неадекватного Тимошенка, а навпаки. Найдурніше, що може зробити професор - це ляпнути на весь регіон дурницю і далі дивитися, як підуть кола по воді. Ніхто не побіжить після такої його писанини в газеті знімати перед ним капелюха, хіба що студенти - з зеленими банкнотами у заліковках. Тому якщо подобається вам лизати одне місце дрогобицькому проффесору, то не забудьте поцілувати йому ще й ручку. Йому це сподобається.
Рейтинг: 4+ -5-
 
вумному спостерігачеві аби не , 13:59 16 червня 2013 р.
 
заберіть у льоньки тимошонки його липове звання прохфесора, дайте доброго копняка на дорожку і відправте електричками до рідного житомира
Рейтинг: 2+ -6-
 
Майстер спорту з історії, 17:44 17 червня 2013 р.
 
Ти краще розкажи як 10 Шевченкових заповідей втілили у життя " любі друзі " на чолі із Ющем, кумом Порошенком , кумом Жванією і ковзаняркою Юлічкою з твоєю участю , горе-міністре ? Ти ж разом з ними був у " Нашій ", а коли разом пограбували народ і Україну , розікрали заводи, фабрики , стали мільярдерами , а ти тепер , кажеш , про якісь нові рекомендації , ніби , ти у цьому щось розумієш .Хочеш нової масовки і влади , видаєш це як заповідь Шевченка , виродки і грабіжники нещасні. А обійми стосуються всіх завойовників , а не тільки тобою вибраних , вуйку продажний, І залиши у спокої Шевченка , якого ви давно продали , а згадуєте лише для піару перед черговими виборами , щоб до корита рило запхати поглибше , мерзенний патріоте ! Ще поясни , вуйку, ти пішов на нари , а яким місцем твоя політдружинонька за рік заробила "тяжкою працею і потом" аж 40 млн. дол.Влада погана тебе песлідувала , а жінка твоя на тобі мільйони заробила.  
А може ти - фокусник , а може клоуном став у міліції , а потім у тюрмі.Юра, продай рецепт простим трудягам : завтра добровільна черга буде до тюрми . Чоловікам - тюрма , а їх жінкам - прибуток річний- по 40 млн. дол.! Юрку , сядь ще раз через рік будеш мати разом 80 млн. дол.Ото заробіток, Юлька позавидує! Та президент Гамерики такого не заробляє
Рейтинг: 0+ -8-
 
Про Панченка, Шевченка і Луцен, 22:21 17 червня 2013 р.
 
Хлопе, який нах панченко, шевченко, луценко, юлька і гамерика до чого ти тут це висрав, перегрівся?
Рейтинг: 0+ -2-
 
психотерапевт, 16:14 18 червня 2013 р.
 
дружинонька пана тимошенко- Оксана- прийшла у 1986 році на роботу в мех. технікум. почала читати історію на російській...бо їй так зручно...
Рейтинг: 1+ -3-
 
, 23:16 18 червня 2013 р.
 
А Радевич-Винницький , який предмет викладав? А став першокласним націоналістом із купою праць по даній тематиці. Чого пристаєш до чужих жінок. Будь чемним !
Рейтинг: 0+ 0-
 
про україномовних, 20:09 20 червня 2013 р.
 
Найпатріотичніші руїнники України ! Проаналізуйте наслідки вашого правління , озлоблені! Навіть найбільший наш ворог такого , як ви зробили , не зумів би здійснити . 
Згоден повністю, що музика - стан душі , та тільки ворога словом не проймеш, а ще гірше коли це внутрішній ворог, і виріс в твоїй хаті. 
До війни німці, по війні американці вербували ту ж агентуру, знову обіцяли хлопу незалежність, а та незалежність зле пожартувала з хлопа, бо тепер від хлопа вже нічо не залежить. Не всі, видно, читали байку Крилова "Ворона і Лисиця". 
Ось пару абзаців від тих, хто про нас вже тоді "думав": 
З Доктрини Аллена Даллеса (1945 р.): 
«Закінчиться друга світова війна. Якось все владнається, влаштується. І ми кинемо все, що маємо, все золото, всю матеріальну потужність на обдурення російських людей. Посіявши там хаос, ми непомітно підмінимо їхні цінності на фальшиві і примусимо їх у ці цінності вірити. 
Ми знайдемо своїх однодумців, своїх помічників і союзників в самій Росії. Епізод за епізодом розігруватиметься грандіозна трагедія загибелі самого непокірного на землі народу, остаточного згасання його самосвідомості. 
З літератури і мистецтва ми поступово витравимо їх соціальну сутність, відучимо художників, відіб'ємо у них охоту займатися зображенням, дослідженням тих процесів, які відбуваються в глибинах народних мас. 
Література, театр, кіно - все буде зображувати й прославляти самі низинні людські почуття. Ми будемо всіляко підтримувати і піднімати, так званих, художників, які стануть насаджувати і втовкмачувати в свідомість культ сексу, насильства, садизму, зрадництва - словом, всякої аморальності. 
В управлінні державою ми створимо хаос, плутанину. Ми будемо непомітно, але активно і постійно сприяти самодурству чиновників, хабарників, безпринципності. Чесність і порядність будуть висміюватися і нікому не стануть потрібні, перетворяться на пережиток минулого. 
Хамство і нахабство, брехня і обман, пияцтво і [***]ію, тваринний страх: і ворожнечу народів, насамперед, ворожнечу і ненависть до російського народу - все це ми будемо спритно і непомітно культивувати. 
І лише небагато, дуже мало хто буде здогадуватися або розуміти, що відбувається. Але таких людей ми поставимо в безпорадне становище, перетворимо на посміховисько, знайдемо спосіб їх оббрехати і оголосити покидь.ками суспільства ... 
Ми будемо розхитувати таким чином покоління за поколінням ... Ми будемо битися за людей з дитячих, юнацьких років, будемо завжди головну ставку робити на незадоволених і продажних ... А що зробила Ельза з Ющем і міністром : найбільш корумпований у всій Україні вищий навчальний заклад (такої корупції немає у вишах Харкова, Одеси, Донецька , а де є? Там , де політика переважає здоровий глузд . Нищення України на користь чужих проплачених проєктів - ось Вам Вакарчук( міністр і син депутат Верховної зради) + Ющ + "В Океані україночка Ельза". І сміх, і гріх , після розвалу України - повне музичне блаженство , адже багату Україну разом успішно знищили , можем разом заспівати і заграти , руїнники дорогенькі , підпанки, панусі і продажні патрійоти ! Міжусобиці знищили Київську Русь , а проплачені патрійоти - незалежну Україну!
Рейтинг: 0+ -2-
 
хто є хто?, 20:10 20 червня 2013 р.
 
чувачок, ти просто *** від жари, попий холодної води і лягай спати
Рейтинг: 0+ 0-
 
до хто є хтокала, 21:09 20 червня 2013 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2024 Дрогобич Інфо → (сайт працює 5774 дні)