Програма кандидата у ректори Винницького Богдана Васильовича

Надрукувати
Новини
04.04.2012
ДДПУ Винницький Богдан Васильович, докт. фіз.-мат. наук, професор, народився в червні 1953 року на Самбірщині, у 1975 році закінчив фізико-математичний факультет Дрогобицького педінституту імені Івана Франка, а протягом 1976-1979 років навчався в аспірантурі при Львівському державному університеті імені Івана Франка. Один рік працював вчителем. З вересня 1979 працює в Дрогобицькому педінституті. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію в Москві, а у 1996 році – докторську дисертацію у Львові.

З 2000 року - професор, а з 2003 року – завідувач кафедри математичного аналізу. Підготував 7 кандидатів наук, один з яких навчається в докторантурі. Одружений, дружина – працівниця університету. Разом з дружиною виховує двох дочок: старша є студенткою, а молодша – ученицею.

Хобі: бджоляр, футболіст, історик, городник.

Плани: стати ректором, а згодом – і депутатом Верховної Ради України.

Європейський тест. Програма Богдана Винницького

Вибори ректора – це інтелектуальні дебати, це аналіз стану на нашій освітянській ниві, це пошук шляхів розвитку й виживання в очікуваних суспільних змінах. Ми або випередимо події, або згоримо в болючих реформах, що стали невідворотними.

Університет – це установа, яка формує еліту регіону: який університет, такою є і еліта, яка еліта, таким є і університет. Створення умов для формування високопрофесійної і авторитетної регіональної еліти – головне завдання університету. Університет – це установа, в якій ректори повинні змінюватися частіше, ніж у нас буває, а саме так, як це передбачено законодавством Польщі та інших країн. Нові люди – це нові ідеї, а нові ідеї – це рух вперед, це рух до лідерства. Скажімо ТАК вільнодумству і оновленню! Скажімо НІ застою!

Ректор – це провідник державної політики в освітній галузі. Ректор – це особистість, яка разом з командою створює моральний клімат в університеті. Ректор визначає основні завдання, підбирає команду виконавців, створює умови для виконання поставлених завдань і контролює їх виконання, дбає про господарку, залагоджує конфлікти тощо.

Знаходження шляхів нашого виживання і конкурентноздатності та забезпечення поступового руху до надання освітніх послуг європейського рівня через справжнє впровадження Болонської системи та наведення ладу в господарці – в цьому бачу основну мету своєї діяльності на посаді ректора.

Що ж робити з університетом? Відповідь на це запитання суттєво залежить від нового Закону України про вищу освіту та напрямку нашого руху на світовій геополітичній шахівниці. Пропоную чотири варіанти нашого розвитку.

Варіант 1. Жити надією педагогічного університету. Порахуймо кількість вчителів, які потрібні регіонові, і зауважмо, що коло навколо нас звужується: поруч ростуть потужні університети. До того ж, у світі, до якого ми йдемо, педагогічний університет – це нонсенс. Це, в основному, педагогічна академія, педагогічна школа, педагогічний факультет університету, які інженерів, хіміків, художників, … за два роки навчають педагогічної майстерності й роблять їх вчителями. Окрім цього, врахуймо, що в нас на першому курсі навчається 586 студентів, а на п’ятому – 747. Отож, за такої філософії довголіття нам не загрожує. Якщо приймається цей варіант, то для виживання нам потрібно здійснити рекламну кампанію престижності професії вчителя, вдосконалити роботу підготовчого відділення і педагогічного ліцею та значно покращити навчально- виховний процес для того, щоб готувати фахівців, конкурентноздатних на європейському ринку праці. Тоді до нас підуть абітурієнти і ми змінимо структуру університету, перетворивши його в сукупність п’яти інститутів: 1) інститут філології; 2) інститут точних наук та економіки; 3) інститут педагогіки і мистецтв; 4) інститут природознавства, праці та здоров’я; 5) інститут історії, психології та філософії. Саме за такої структури в нинішніх умовах можна реалізувати болонську ідею в формі, близькій до ідеалу, і надати друге дихання нашому університетові.

Варіант 2. Утворення навчально-наукового комплексу з університетом "Львівська політехніка". Такий рух дає нам надію. Згаданий вуз акредитує поступово всі педагогічні спеціальності. Якщо ми зуміємо вчасно укласти вдалий шлюбний контракт, то шанси для спільного виживання є досить великі.

Варіант 3. Утворити навчально-виховний комплекс разом з ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Дрогобича та сусідніх міст й стати правдивим самостійним університетом. Таке здійснити дуже важко. Але, якщо проявити наполегливість і винахідливість, то потрібний результат можна отримати. За успішного втілення третього варіанту на нас чекає краще майбутнє.

Варіант 4. Я палкий прибічник комплексних, швидких і відповідальних реформ всієї освітянської та наукової сфери в Україні. Деякі шляхи в цьому напрямку намічені на третьому з’їзді працівників освіти. Але від програм та заяв потрібно переходити до рішучих дій. Львів – перевантажене місто. Дрогобич – це колишній обласний центр, який може допомогти Львову розв’язати проблему народонаселення. Поблизу Дрогобича розміщений Трускавець – привабливе місце для проживання науковців дуже високого рівня. Отож, перетворення Дрогобича в українську силіконову долину – цілком реальна мета. У цьому має бути зацікавлений дрогобицький бізнес, дрогобицький міський голова, Дрогобицька райдержадміністрація і всі ми. У нас є достатня кількість науковців, які здатні започаткувати таку справу. Вважаю, що внаслідок реформ у Львівській області має зменшитись кількість університетів та академій. Проте повинен постати новий Підкарпатський університет, який можна створити на базі нашого університету, інших навчальних закладів Дрогобича та деяких наукових інститутів, університетів та академій Львова, які мають переїхати до Дрогобича. Якщо при вашому сприянні я стану ректором, то ми разом, при підтримці нашого міністерства, міського та районного керівництв зможемо реалізувати цей проект. Якщо міністерство піде на таке, то тоді ми скажемо, що наше міністерство і справді є міністерством реформаторів. Сотворімо сучасний університет і почнімо разом правдиві реформи вищої школи з Дрогобича. За успішного втілення четвертого варіанту для нас відкриваються значно кращі перспективи на десятиліття вперед. Єднаймося у втіленні правдивих реформ!

Університет творять науковці. В нас працює 1569 співробітників, серед яких 723 науково-педагогічні працівники (66 – докторів наук, професорів та 318 – кандидатів наук, доцентів). Низка викладачів має досвід роботи в провідних європейських університетах. У нас навчається 3886 студентів на денній формі навчання та 2828 студентів на заочній формі навчання, при нашому університеті утворена рада по захисту дисертацій. Разом ми велика сила, яка здатна підкорити будь-які вершини. Ми маємо вагомі успіхи в різних сферах, однак і дещо потребує модернізації.

У навчальній роботі основним завданням вважаю втілення в навчальний процес сучасних інформаційних технологій, збільшення кількості комп’ютерних класів, створення електронної бібліотеки, розробку таких навчальних планів, які були б узгодженими з навчальними планами європейських і провідних українських університетів та забезпечили б впровадження болонської ідеї у формі, близькій до ідеалу. Суть цього ідеалу становить мобільність і активна позиція студента у формуванні свого фаху, а також педагогічний принцип: студент здобуває знання самостійно, викладач допомагає, а університет, за допомогою варіативної складової ОПП, навчального плану та розкладу занять, створює умови для органічного поєднання навчання і наукової роботи. Вважаю за доцільне створення університетської кафедри методики, яку потрібно забезпечити найсучаснішими технічними засобами. Мета цієї пропозиції – здійснити якісний прорив в підготовці вчителя, здатного бути конкурентним на європейському ринку праці.

У виховній роботі вважаю головним пропаганду європейських цінностей та патріотичного ставлення до своєї країни як країни-лідера. Україна – багата країна працьовитого й освіченого народу. Не стільки Україна має кудись приєднуватися, як Україна повинна стати центром тяжіння, країною-лідером. Юний друже, вчись і стань професіоналом з широким світоглядом. Тільки тоді ти зможеш продовжити навчання в найпрестижніших університетах світу і повернутися в Україну освіченим професіоналом, щоб стати лідером і перетворити свою країну в країну–лідера. Такими мають бути основні настанови у виховній роботі.

З метою поліпшення кадрового забезпечення, наукової роботи та міжнародних зв’язків нам необхідно вдосконалити організацію студентської наукової роботи за допомогою використання всіх переваг болонської ідеї. Ми повинні зрозуміти, що правдиві відкриття роблять молоді, а знані науковці тільки допомагають. Стимулювання студентської наукової роботи і заохочення тих викладачів, які найбільше прикладають зусиль до цієї діяльності, – у цьому вбачаю одне з основних завдань ректора. Володіння англійською мовою та іншими мовами – такою повинна бути одна з головних вимог до молодих викладачів, яких приймаємо на роботу. Водночас, вважаю за необхідне пошук і прийняття на роботу з відповідним стимулюванням трьох-чотирьох молодих талантів, які здобули фах належного рівня в найпрестижніших університетах світу. Такі молоді люди разом з нашими знаними професорами можуть стати тим локомотивом, який приведе нас до нової якості.

Для покращення матеріально-технічного забезпечення і соціального забезпечення працівників можна скористатись бартером. Корпус ІФМІ є старим, його постійні ремонти дорого коштують. Водночас він є цікавим для прокуратури, суду, банків та інших організацій. Якщо знайти вдалий бартер, то можна отримати значно більший сучасний навчальний корпус та ще й квартири. Водночас, нам потрібно детально вивчити необхідність в орендованих приміщеннях в Самборі і Трускавці та доцільність у функціонуванні педагогічного ліцею в теперішній формі.

Для виживання мусимо активно шукати своє місце в післядипломній освіті, дистанційному навчанні, неперервній освіті, вільній освіті тощо. Для цього нам потрібно мати досконалий сайт університету, за допомогою якого втілити також сучасні інформаційні управлінські технології та обговорювати всі проблеми в живому режимі.

На мою думку потрібно внести зміни до Статуту університету та Закону про вищу освіту, в якому передбачити раду старійшин та посаду президента університету, яких наділити певними контролюючими функціями та можливостями врегульовувати конфлікти морального характеру і які діятимуть на громадських засадах.

Вибори в Україні добре відшліфовані технологічно. Завжди є два основні кандидати, між якими нема жодної вагомої різниці. Вони збирають навколо себе своїх прихильників тим, що один щось буде будувати або кудись щось продавати, а інший буде заважати це робити. За інших голосувати не можна, бо вони марсіани, мають три руки і все розвалять. Поганий вибір на кожних виборах нам відомий. Зробімо принаймні один раз правильний вибір і це обернеться добром!

У Дрогобичі голосують за патріотів явних чи підставних або удаваних. Тому на останніх президентських виборах я активно агітував голосувати проти всіх. Зламаймо разом погану дрогобицьку традицію та проголосуймо за правдивого професіонала Богдана Винницького і, можливо, на цей раз зробимо правильний вибір і станемо вільними інтелектуалами разом!

Шановні друзі, візьмемо з минулого краще та йдімо в завтра з новим баченням майбутнього, ідімо без скандалів і революцій! Професіонал займе належне місце за будь-якого вітру. Вибираймо чистий вітер, за якого честь є найвищою цінністю! Вибираймо толерантність і мир у домі своєму! Посади сьогодні обіцяють, завтра не дають, післязавтра їх відбирають, а причетність до поміркованих змін, які ведуть до європейських цінностей, залишиться в пам’яті вдячних нащадків назавжди. Переступімо разом через упередженість! Покажімо, що належимо до правдивої еліти народу ! Пройдімо успішно європейський тест разом!

P.S.

1.При утворені інститутів факультети зберігаються. Так зроблено в деяких вишах. Інститути створюються для того, щоб скоординувати навчальні плани, навчально-виховну роботу і розклади, а це має привести до зменшення навчального навантаження викладачів і до кращого втілення в життя болонської ідеї.

2.Амбітні професіонали, кандидати і доктори пропонуйте ідеї та візьміть участь в конкурсі на заміщення вакантних посад проректорів та керівників університетських служб! Не втратьте свій шанс!

3.Вибори ректора є під пильним контролем громадськості. В наших міністерствах працюють мудрі люди, які розуміють, що Україна не є Росією. Важливо, щоб це зрозуміли ми і не дали підстав пресі подавати нас в негативному образі. Потрібно робити мужні кроки. Якщо мужні кроки роблять жінки, то це підносить їх на неочікувану висоту. Відомо, що жінки є мудрими від природи, а чоловіки – тільки від книжок і тому рідше здійснюють мужні вчинки.

Переглядів: 6631

Коментарі (42)
 
Який ж варіант вибирає сам претендент? Може перший? Занадто він вже казковий: "Швидко казка мовиться, та не швидко справа робиться". Другий і третій про шлюби вдалі і не менш, це як Шевченкове:  
Не женися на багатій,  
Бо вижене з хати,  
Не женися на убогій,  
Бо не будеш спати… 
А четвертий про "силіконові" долини. "Чиї то долини, чиї то покоси…". Наші краї мальовничі своїми долинами, були. Бо зараз їх вже з року в рік ніхто не косить, то й не до "силіконових". А взагалі то, чому б і не помріяти, всі ми любимо іноді помріяти?
Рейтинг: 5+ 0-
 
, 11:02 04 квітня 2012 р.
 
Богдане, схаменися, ти ж не утопіст, а математик. Дякую природі за неприродній відбір!
Рейтинг: 3+ -2-
 
111, 11:38 04 квітня 2012 р.
 
Хто знає Богдана Васильовича, той погодиться, що на посаді ректора він зовсім не годиться.  
 
Сильний науковець, ще не значить, адекватний управлінець...
Рейтинг: 2+ -2-
 
, 14:44 04 квітня 2012 р.
 
Дякую за високу оцінку моїх ректорських здібностей. Для ще вищих оцінок бажано прочитати 134 сторінку моєї книжки.
Рейтинг: 3+ -2-
 
, 14:53 04 квітня 2012 р.
 
Богдане, схаменися. З тебе письменник ніякий, а ректор - чудакуватий. Почисть краще мешти начальству. Знаєш якому?
Рейтинг: 1+ -2-
 
111, 18:06 04 квітня 2012 р.
 
Добрий чоловік! Але для Ректорства...там, мабуть, треба бути Цербером.
Рейтинг: 2+ 0-
 
Читач, 18:13 04 квітня 2012 р.
 
Я ніколи не повірю, що при такій гранді народонька- та й бардак. Ну, хіба, може, коли починає з"їздитися на "Венеціанський бал" Вчена Рада: тоді все стає схожим на дійсність- сходняк! Потужні авта- ціла кавалькада... Дивний я якийсь: невже на скромну зарплату не можна доробитися? Га?
Рейтинг: 1+ 0-
 
Кекс, 18:18 04 квітня 2012 р.
 
Тим, хто вміє багато говорити, ще раз рекомендую детально вивчити 134 сторінку моєї книжки.”Новітня історія України з натури написана професором математики, який отримував платню в трьох президентів і був названий Козлом, агентом ЦРУ та агентом ФСБ” і задуматись над можливою появою після оприлюднення результатів виборів у засобах масової інформації статті “Навіщо нам такий університет, в якому така професура, яка вважає, що ректорство – це вічна сімейна справа і яка обирає команду мажорів –засідателів ресторанів, які все, що можуть запропонувати оформляють у вигляді казок”, яка доповнена багатим фактажем. Рекомендую також осмислити глибину суть моєї стратегії й тактики. Тоді прийдете до найнесподіваніших висновків.
Рейтинг: 3+ -1-
 
, 18:49 04 квітня 2012 р.
 
Справді потужний інтелект у чоловіка. Інша справа, що ДДПУ цього не потрібно. Хоч я би за нього голосував - приємно було би дивитися, як летить пух зі старої але вічно юної гвардії;) А щодо чудакуватості - то в головному в який кабінет не зайдеш - всюди оригінали. Так що там він би абсолютно не виділявся)
Рейтинг: 3+ -1-
 
Пантелеймон, 00:07 05 квітня 2012 р.
 
Дякую за порівняння мене з оригіналами з головного корпусу. Навіть не міг припустити, що підкорив такі вершини професіоналізму.
Рейтинг: 3+ -1-
 
, 08:18 05 квітня 2012 р.
 
Богдане, друже, та плюй на тих недоброзичливців. Бери аспіранток і гайда за "грибами". Весна ж надворі, а ти бавишся у демократію. Пришлють вороженьки зайду, тоді галпедагоги понесуть свої сідниці на поклін новому папі.
Рейтинг: 0+ 0-
 
111, 12:33 05 квітня 2012 р.
 
Осушення галицького болота є значно цікавішим завданням.
Рейтинг: 1+ -1-
 
, 16:09 05 квітня 2012 р.
 
Ади- який меліоратор! :)
Рейтинг: 1+ 0-
 
Читач, 20:38 05 квітня 2012 р.
 
Чому користувачі Арифметик та 111 дають коментарі з комп'ютера з тою самою IP-адресою
Рейтинг: 0+ 0-
 
Nik, 21:11 05 квітня 2012 р.
 
Про меліорацію. 
1. В кращі радянські часи наш університет мав понад 550 державних місць на першому курсі, у 2002 році – 472, 2010 – 450, а в 2011– 371. 
2. В кращі радянські часи наш фізмат мав 150 державних місць на першому курсі, у 2003 році–75, у 2010– 65. Тенденції є зрозумілими. 
Так працювали професіонали. 
3. Припустімо, що міністерство виділить нам стільки державних місць на перший курс, скільки реально випускників пішло працювати у школу. 
4. Припустимо, що завтра відміняється кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”. 
5. Спитаймо себе “Скільки у нас буде ставок?” 
6. Де поділись педагогічні інститути в сусідній Польщі? Вони там зникли. Залишилась, здається, одна вища школа педагогічна. 
7. Що ж можна думати про тих, які ратують за педагогічний університет? Одні – це пропагують свідомо, щоб знищити нас, а інші – із-за свого дуже “високого професіоналізму”. 
Отож, створення сучасного університету в Дрогобичі – це єдиний шлях збереження робочих місць як для працівників університету, так і для багатьох інших дрогобичан. В цьому і суть моєї меліорації. Варіанти 1 і 3 моєї програми –це етапи варіанту 4. Варіант 3 слід розглядати як запасний та той випадок, коли університетські “професіонали” зіграють чужу гру у своїй команді. Багато також залежить від нового Закону України про вищу освіту та від того, чи будемо мати своїх лобістів у Верховній Раді.
Рейтинг: 3+ 0-
 
, 11:20 08 квітня 2012 р.
 
Про концепцію розвиту педагогічної освіти 
На наш погляд при розробці концепції розвиту педагогічної освіти потрібно виходити з мети – мати достатню кількість педагогів, здатних забезпечити навчально-виховний процес в основній школі, вивчення всіх предметів в основній школі, вивчення предметів інваріантної складової в старшій школі; в) профільних предметів в старшій школі. 
Водночас потрібно враховувати досвід підготовки педагогічних кадрів в європейських країнах, новий Закон України про вищу освіту та один з основних елементів Болонської системи: студент находить себе в процесі навчання, поправляє свій початковий вибір за допомогою варіативної складової ОПП аж до вступу до магістратури за напрямом, який відрізняється від вибраного на першому курсі навчання. 
Слід викинути такі положення, як положення про цільові напрямлення, які ведуть до корупції. Якщо якомусь регіонові потрібні вчителі, то керманичі регіонів повинні їздити по університетах й за допомогою привабливих пропозицій їх для себе знаходити. 
Припустимо, що студент навчається на спеціальності “математика”, але закінчив музичну школу, або школу мистецтв, або хороший спортсмен. Приходимо до висновку, що теза проекту про те, що готуються вчителі тільки за двома близькими спеціальності є хибною, вона також суперечить Болонській системі. Для отримання другої спеціальності можна також використати можливості післядипломної освіти та дистанційного навчання.  
Для викладання профільних предметів в старшій школі потрібні професіонали фаху, а не всезнайки. 
Не потрібно відкривати Америку та слухати академію педагогічних наук. Досить подивитись як готують вчителів на заході він нас. 
Виходячи з цих принципових положень, можемо сказати, що запропонована концепція є хибною в своїй основі, направляє освіту по хибному шляху і від неї пахне нафталіном. Тому її потрібно відхилити.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 19:47 09 квітня 2012 р.
 
Прочитав програми своїх технічних кандидатів. У всіх програмах багато покращень і підвищень, які лежать на обочині розвитку сучасної освіти. В обговореннях програм не знайшов жодної живої думки. В мене склалося враження, що мої технічні кандидати не володіють ні словом, ні компютером. Тому пропоную своїм технічним кандидатам зняти свої кандитатури, а нам разом вибрати мир у своєму домі та піти у завтра з новим баченням майбутьного. Допоможімо моїм технічним кандидатам зробити мужній вчинок.
Рейтинг: 4+ 0-
 
, 18:43 10 квітня 2012 р.
 
Про головну мету. 
У світі посаду ректора розглядають як покарання для професора, якого просять стати ректором на рік, максимум на чотири роки, для того, щоб знайти нові ідеї та здійснити якісний стрибок в розвитку університету. Я не той, хто стає на коліна і просить. Я той, хто пропонує і пробує знайти нестандартні аргументи для переконання. На мій погляд основними елементом обговорення на виборах ректора має бути наше майбутнє, наше виживання. Запропонована кимсь концепція розвитку педагогічної освіти в Україні разом з очікуваним новим Законом України про вищу освіту та апетитами деяких наших сусідів вимальовує, на мою думку, для нас туманні перспективи. Україна парафувала відомий документ з ЄС, а там знайти педагогічний університет важко. Тому єдиний спосіб нашого виживання – це створення сучасного університету в Дрогобичі. Якщо бути наполегливим і винахідливим та вдало скористатися черговою виборчою компанією депутатів Верховної Ради України, то мети можна досягти. Досягнення згаданої мети – в цьому бачу своє основне завдання. Різні пропозиції, які навколо мене крутяться, дають підстави мені вважати, що шанси знайти переконливі аргументи в мене є.
Рейтинг: 1+ 0-
 
, 17:46 11 квітня 2012 р.
 
Про інститути. 
Утворення п’яти інститутів пропонується для того, щоб краще втілити Болонську систему, підняти на сучасний рівень роль варіативної складової ОПП, покращити якість підготовки вчителів. Але є ще інша мета. Інститут природознавства, праці та здоров’я пропонується і для того, щоб об’єднати можливості наших фізиків, біологів та інженерів зі запитами курортної медицини, спорту та екології. Інститут точних наук та економіки пропонується і для того, щоб об’єднати можливості наших економістів, математиків та спеціалістів комп’ютерних наук з запитами нашого бізнесу. Інститут історії, психології та філософії пропонується і для того, щоб об’єднати можливості наших філософів, психологів та істориків з запитами нашого соціально-політичного життя. Інститут філології пропонується і для того, щоб знайти нашу нішу на ниві комп’ютерної лінгвістики та міжнародної інформації, перекладу тощо. Інститут педагогіки і мистецтв пропонується і для того, щоб знайти нашу нішу на ниві дизайну, мистецтв тощо. Водночас, цей інститут з часом повинен стати головним в підготовці вчителів за всіма напрямками.
Рейтинг: 1+ 0-
 
, 09:16 12 квітня 2012 р.
 
Арифметик досить заповзято проводить просвітительську роботу серед дрогобичан про будову і розвиток вищої освіти. Ідея про п’ять інститутів в університеті досить симпатична. Як би ж її реалізувати. Кембридж має населення трішки більше за 100 тисяч і два провідні у світі університети - Гарвардський університет та Массачусетський технологічний інститут. А Дрогобич тоді б мав хоча й один, але також знаний у світі університет.
Рейтинг: 0+ 0-
 
, 21:44 12 квітня 2012 р.
 
Студентові. 
Для перетворення університету в нову якість на перших порах багато не потрібно. По-перше, потрібно усунути від керівництва двох-трьох феодалів, які в освіті нічого не розуміють і взагалі не туди попали. По-друге, потрібно підібрати сучасну варіативну складову навчального плану(вона складає до 50% предметів навчального плану) так, щоб вона враховувала правдиві потреби ринку, і дати можливість студенту на ділі самому вибрати ті предмети, які він хоче вивчати. Вже це має призвести до того, викладач приходитиме з цікавістю на роботу завчасно, буде затримуватись на роботі через те, що його студенти не відпускають і йому зі студентами цікаво, і буде вважати за велику честь повчитися у студентів, а студенти з цікавістю будуть вчитися у нього.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 10:26 14 квітня 2012 р.
 
Про стандарти. 
Важливим елементом реформування освіти є Державні стандарти вищої освіти. Нажаль, мусимо зауважити, що в цих наших стандартах закладені і одні з основних наших бід. Академія педагогічних наук разом з одним Київським університетом, який спеціалізується на завезенні за державні кошти до Києва з усієї України дівчат для вдалого їх заміжжя у столиці, та деякими іншими установами придумують стандарти спеціальностей математика-зірочка, інформатика-крапочка, …, в яких як обов’язкові предмети присутні такі шедеври як Болонський процес, охорона праці в освіті, різні логії. В меншій кількості такі шедеври присутні і в стандартах інших спеціальностей. В результаті студент протягом одного семестру вимушений вивчати одночасно по 11-14 предметів. При цьому, для ознайомлення з суттю більшості цих шедеврів достатньо брошури, об’ємом 20 сторінок, розміщеної в Інтернеті. Та ні, з таких предметів потрібно ще й екзамен здавати. Екзамен – це стипендія, в результаті приходимо до того, що маємо. Без відсторонення згаданих від просування своїх шедеврів добра в освіті очікувати не слід. Отож, не придумуймо в черговий раз свій шлях до світлого майбутнього. Візьмемо в цілому основні освітянські ідеї з того світу, в якому вища освіта була й залишається вищою освітою.
Рейтинг: 1+ 0-
 
, 15:45 15 квітня 2012 р.
 
Про кредити і підготовку кадрів.  
Деякі японські технологічні компанії менеджерами ставлять філологів. Розрахунок простий: сторонній нестандартний погляд може привести до якісного стрибка та великого фінансового успіху. Як добре відомо, вагомі відкриття відбуваються на стику різних наук. Спеціальності класичних університетів мають, як правило, декілька спеціалізацій, кожну з яких студент може вибрати добровільно. Наприклад, на спеціальності МАТЕМАТИКА часто зустрічаються спеціалізації: Функціональний аналіз, Теорія функцій, Топологія, Диференціальні рівняння, Лінійна алгебра. В педагогічних університетах існують псевдо спеціалізації: Математика і фізика, Математика і економіка, Математика і інформатика. Недоліком класичних університетів є статичність спеціалізацій, які повторюються з року в рік. Недоліком псевдо спеціалізацій педагогічних університетів є те, що спеціалізацію студент вибирає вже на етапі вступу, що є нонсенсом. Тай спеціалізацією це важко назвати, оскільки відповідні навчальні плани зорієнтовані не на глибоке вивчення чогось конкретного, а на вивчення всього по трішки, тобто на вивчення нічого. Кредитно-модульна система, яка є одним з головних елементів Болонської системи, дає можливість будь-кому вибрати будь-які предмети для глибокого вивчення: фізику–географію, філологу–інформатику, інформатику –музику і малювання. Так склалося, що автор цих слів у свій час успішно скористався такими можливостями не завдяки системі, а завдяки її ігноруванню, та відчув всі переваги таких можливостей. Років 15 тому, коли заговорили про Болонську систему, я пробував пробити цю систему навчання в нас : самостійно склав навчальні плани й настирливо пробував їх просунути. Я розумів, що поки класичні університет сплять, то педагогічні університети, вдало скориставшись кредитно-модульною системою, можуть вийти в лідери на ниві надання освітніх послуг. Мою ідею вловив і підтримав Ю.Л.Кишакевич. Проте знайшлися спеціалісти з марксистко-ленінської естетики, наукового атеїзму та інші, які ходили у високі кабінети й переконали, що професор Б.Винницький є мудрим й тому його слухати небезпечно. Реалізувати сказане вище – це головна моя мета, мета майбутнього ректора.  
Отож, придумуючи концепції розвитку освіти, високі начальники повинні виходити з єдиного принципу: Для того, щоб громадянин Y мав право викладати Хімію у школі потрібно, щоб цей громадянин мав диплом, який засвідчуває, що він в процесі навчання отримав, наприклад, мінімум 3 кредити з дидактики, 2 кредити з психології, 2 кредити з культурології, 33 кредити з хімії, 5 кредитів з фізики, 3 кредити з математики тощо. Все решта – це дилетантська тріскотня вчорашнього для. .( Докладніше про це читайте в моїй статті “ Не заважаймо талантам стати професіоналами! Зламаймо систему! стор. 14 даного сайту, ” та в моїх коментаріях до цієї статті та в моїх коментаріях до казки, які розміщені на стор. 17 даного сайту, Через стратегічні цілі до об’єднання та успіху. До річниці злуки стор. 16 даного сайту.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 09:11 16 квітня 2012 р.
 
Студент – майбутній політик 
Українські утопії і основне завдання сьогодення В кожній події можна побачити два протилежні боки: позитив й негатив. Це особливо стосується революцій. Жовтневий переворот в Росії мав трагічні наслідки для Російської імперії: практично була знищена еліта – носій імперії. Для інородців наслідки були подібними. Лозунг революціонерів “Ми старий світ зруйнуємо, а потім…” захопив багатьох. Він видавався привабливим і в нього не тільки повірили мільйони, але й мільйони активістів настирливо втілювали його в життя. Ті, хто сліпо повірив у високі ідеали, й стали першими жертвами утопії. Вони ж не усвідомлювали, що мова йде про побудову нової імперії, яка захищає інтереси нового правлячого класу, нової правлячої еліти. Ідея побудови нового світу стала близькою й багатьом українцям, які були присутні серед будівничих й принесли багато жертв для втілення утопії в життя, а ще більше українців стали жертвами будівничих. Але не слід забувати іншого. В результаті жовтневого перевороту були об’єднані українські землі в псевдодержаву, в якій розвинулась наука, освіта, промисловість. Залишимо без відповіді запитання “скільки відсотків позитиву і скільки відсотків негативу дали для глобальної української історії наслідки жовтневого перевороту в Росії?”.  
Лозунг Помаранчевої революції “Бандитам – тюрми” подібний до лозунгу “Ми старий світ зруйнуємо, а потім…” . Він також захопив мільйони людей, які хотіли справедливості. Але він також був утопією в ідеологічно роз’єднаній країні, яка сповідувала принцип : “Україно рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати й здохнеш на весні”, в країні, в якій давати й брати стало нормою життя, в країні, в якій судочинство можна здійснювати за принципом “Ти мені тільки скажи кого й наскільки посадити, а докази я знайду”, в країні, в якій питання “а судді хто? ” є дуже актуальним. Народу лозунг “Бандитам – тюрми” настирливо нав’язувався, а його невиконання – оголошувалось зрадою. Тут ляльководи переслідували довготермінові цілі – захоплення влади, перерозподіл власності. Добре, що знайшлись холодні голови, які не стали його втілювати, бо зрозуміли, що на свободі залишиться критично мала кількість населення й тюрем для половини населення не вистарчить. Якщо б лозунг почали активно втілювати в життя, то наслідки для збереження територіальної цілісності держави були катастрофічними. Поруч знаходиться метрополія, яка б, як виглядає, успішно скористалась мутною українською водою. Подібні лозунги за деяких обставин є доречними хіба-що в ідеологічно цілісних державах. Залишимо без відповіді запитання “хто був головним дискредитатором Помаранчевої революції та які основні позитиви й негативи цієї події?”, але зауважимо, що розвели українців по кутах руками самих українців.  
Наступає черговий етап нашої історії й знову суспільству нав’язують лозунги “Голосуйте за нас. Ми прийдемо, відберемо й посадимо? ” – чергова утопія, яка є шкідливою для розбудови держави, але непогана для демагогів, які хочуть залишитись біля корита. Народу така демагогія подобається, бо і справді дістали кожного. Можна точно сказати, що не відберуть й не посадять. Тактика суспільства повинна бути значно тоншою й більш вишуканою. Нема такого мільйонера, який не хотів би стати мільярдером. Бізнес в країні є взаємопов’язаним, бізнес в депутатському середовищі – це тушки, це розкрадання бюджетних коштів, це знищення конкурентів неконкурентними методами. З іншого боку, бізнес створює робочі місця, наповнює бюджет країни, він хоче передбачуваних правил гри і захисту своєї власності від зовнішніх загроз й тому є захисником держави. Ті, хто вміє успішно вести легальний бізнес в рівноправних умовах, належать до золотого фонду держави й їм потрібно всіляко сприяти. Потрібно усвідомлювати, що легальний бізнес – це дуже складна справа, яку можуть тягнути далеко не всі. Демагогія, позбавлена конструктивізму, часто подобається багатьом, але вона є небезпечною для розвитку держави, оскільки задає народу хибні цілі. Виходячи з цих спостережень, можна сказати, що основними лозунгами сьогодення є: 1) недопущення бізнесменів всіх кольорів до депутатського квитка; 2) недопущення демагогів всіх кольорів до депутатського квитка; 3) повне відсторонення великого бізнесу від управління країною на наступних президентських виборах; 4) створення чесного конкурентного бізнесового середовища; 5) лобіювання інтересів українського бізнесу на міжнародній арені; 6) об’єднання професіоналів для проведення системних реформ в країні.  
І нарешті, в країні потрібно створити умови для належного розподілу бюджетних надходжень з тим, щоб у нас не було бідних і ставало все більше заможних.  
Водночас, кожен повинен для себе знайти відповідь на принципове запитання: ”хто такий насправді В.Янукович і які правдиві його довготермінові цілі?”. Адекватна відповідь на це запитання й повинна підказати ставлення кожного до того, що відбувається навколо нас. Останні перестановки впливових урядових персон й поведінка на міжнародній арені дає підстави для найнесподіваніших припущень, які не хочеться нав’язувати.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 17:36 16 квітня 2012 р.
 
Ще раз про підготовку вчителів.  
На мою думку підготовку вчительських кадрів потрібно здійснювати наступним чином. Студент протягом 5 семестрів навчається за програмою фізика, хіміка, біолога, філолога, художника, артиста, музиканта, дизайнера, математика, історика, психолога, інженера, спеціаліста комп’ютерних наук, філософа тощо, а в 6 семестрі підключається варіативна складова ОПП, за допомогою якої студент вибирає своє майбутнє: фізик, вчитель фізики і деяких технологій, вчитель музики і деяких технологій, вчитель математики та інформатики, вчитель української мови і вихователь дітей дошкільного віку, вчитель історії і вчитель початкових класів та багато інших поєднань. При цьому враховуються відмінності у вимогах до вчителя профільних предметів у старшій школі і до вчителя основної школи. Державні органи за допомогою фінансових механізмів стимулюють вибір студентами потрібних ринку спеціалізацій. Саме таку концепцію підготовки вчителів я буду відстоювати. Запропоновані недавно Стандарти підготовки вчителів технологій не витримують жодної критики. Таке враження, що ті стандарти писали академіки неіснуючих в природі наук, які думали лівою ногою, якщо взагалі думали, а писали лівим вухом.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 09:39 17 квітня 2012 р.
 
Будть пильним, бо кудлаті вихователі дітей дошкільного віку, які малюють себе вченими, хочуть знищити університет за допомогою технології Гроші-Товар–Гроші та пелехатих музикантів.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 07:12 19 квітня 2012 р.
 
Заповіді сучасного студента. 
1.Вчись і стань професіоналом зі широким світоглядом.. 2. Пам’ятай висловлення: той, хто володіє інформацією і знаннями, той і керує світом. 3. Непрофесіоналізм, безвідповідальність і дилетанство – це основна наша біда, а подолання цих вад – це основне твоє завдання. 4. Пам’ятай, висловлення: тому бідний, бо дурний, а дурний тому, що бідний. 5. Ти зможеш все, якщо прикладеш зусилля, ти зможеш стати правдивою елітою народу, якщо подолаєш лінощі, байдужість й безвідповідальність. 6. Пам’ятай, що ляльководи за допомогою сучасних технологій стараються вбити тобі в голову: а) ти повинен йти не туди, робити не те і не так; б) ти до нічого не здатен, бо це написано на роді твоєму. 7. Будь пильним, бо тебе хочуть зробити рабом.
Рейтинг: 1+ 0-
 
, 18:25 19 квітня 2012 р.
 
сам себе коментую
Рейтинг: 0+ -2-
 
javascript:ac_smilie(':zzz'), 15:16 20 квітня 2012 р.
 
сам п'ю, сам гуляю, сам пишу, сам читаю.
Рейтинг: 0+ -3-
 
javascript:ac_smilie(':zzz'), 01:32 21 квітня 2012 р.
 
Мої коментатори такого високого інтелектуального рівня, що починаю вчитись на їхніх досягненнях.
Рейтинг: 2+ 0-
 
Арифметик, 09:53 22 квітня 2012 р.
 
Музиканти з пропланенм рейтингом ніколи ректорами не стануть. Тому старання проплачених коментаторів є даремними.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 10:56 22 квітня 2012 р.
 
Важливо звернути увагу на наступний Витяг зі Закону України про вищу освіту  
 
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і  
рекомендує власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними)  
органу (особі) кандидатури претендентів на посаду керівника вищого  
навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, які  
набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу  
вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого  
навчального закладу під час голосування. Кожен член виборного  
органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник  
(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний  
(зобов'язана) призначити одну з рекомендованих кандидатур строком  
до п'яти років (для національного вищого навчального закладу -  
строком до семи років) на умовах контракту.  
 
У разі, якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого  
навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не  
набрав у першому турі потрібної кількості голосів (30 відсотків  
від статутного складу вищого колегіального органу громадського  
самоврядування вищого навчального закладу), проводиться другий тур  
виборів. До голосування у другому турі допускається не більше двох  
кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу  
кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів  
на посаду керівника не набрав 30 відсотків голосів від статутного  
складу вищого колегіального органу громадського самоврядування,  
конкурс оголошується повторно.  
Якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не  
набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого  
колегіального органу громадського самоврядування, власник  
(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до  
проведення нових виборів призначає на умовах контракту виконуючого  
обов'язки керівника вищого навчального закладу на строк не більше  
ніж два роки.  
Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування  
вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або  
уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна  
кандидатура, яка набрала більше 30 відсотків голосів виборців,  
власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може  
не призначити рекомендовану кандидатуру, у зв'язку з чим він подає  
вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого  
навчального закладу мотивоване заперечення (в тому числі у разі  
порушення визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу).  
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування вищого  
навчального закладу розглядає заперечення власника (власників) або  
уповноваженого ним (ними) органу (особи) і виносить своє рішення.  
У іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на  
посаду керівника вищого навчального закладу. Якщо вищий  
колегіальний орган громадського самоврядування при повторному  
голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого  
статутного складу своє рішення щодо рекомендованої власнику  
(власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі)  
кандидатури керівника вищого навчального закладу, власник  
(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний  
(зобов'язана) призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого  
навчального закладу.
Рейтинг: 1+ 0-
 
, 17:08 22 квітня 2012 р.
 
Для пана Пелеха був можливим лише один варіант: всі рекомендовані Вищим колегіальним органом кандидатури відмовляються з певних причин підписувати контракт з міністерством. Але цей варіант відпав, оскільки серед рекомендованих точно буде один такий, який не відмовиться. Тому звертати більше увагу на музиканта не потрібно.
Рейтинг: 1+ 0-
 
Арифметик, 18:32 22 квітня 2012 р.
 
Ректором стане Богдан, бо дихає днем завтрашнім, а його конкуренти –категоріями дикого комунізму і дикого капіталізму. Конкурентам гроші не допоможуть, бо вони не тільки нічого путного запропонувати не можуть, але й написати нормально не вміють.
Рейтинг: 2+ 0-
 
Арифметик, 09:38 23 квітня 2012 р.
 
Університет – це установа, в якій вільні інтелектуали виховують вільних інтелектуалів. Посада ректора часто розглядається як покарання для професора, якого просять стати ректором на рік, максимум на чотири роки, для того, щоб знайти нові ідеї та здійснити якісний стрибок в розвитку університету. У нас тут всі планують мінімум на 10 років та ще й хочуть справу у спадок передати. Та і не розуміють, що сама постановка питання про ректорство як сімейної справи опускає нижче плінтуса навіть достойних людей, а ще нижче опускається та професура, яка таке підтримує. Уявляю яку пресу отримає наш університет, якщо відповідними виявляться результати голосування. Хто ж до нас піде вчитися ?. Можна тільки уявити яку пресу на передодні парламентських виборів отримають деякі політичні сили, якщо поставлені ними чиновники такому сприятимуть.
Рейтинг: 2+ 0-
 
Арифметик, 12:35 23 квітня 2012 р.
 
Ті, яких затягнули нижче плінтуса, вже прозрівають й будуть голосувати за Богдана, бо його програма –це єдиний шлях для виживання університету без Пелеха.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 20:33 23 квітня 2012 р.
 
Сынок бывшего узурпатора власти, "проффессор", который и двух слов вместе не сложит, но на весь мир смотрит свысока своими маленькими *** глазками с рыхлого лица, заимел пассию. В прямом смысле этого слова. Хотя, в его годы давно пора, неудачник... 
 
Типичная троешница удачно пристроила одно (свое) место, и сразу после окончания университета стала в нем преподавать. 
 
Можно ли доверять таким и дальше рулить в универе? Для зажравшихся западенцев кумовство и *** давно стало в порядке вещей. 
 
Желаю всем ума в выборе нового ректора. 
 
А *** *** (специально пишу из строчной буквы) и его ***, которая задирает нос выше корпуса физмата, желаю скорейшего попадания обратно в ***, какими и являются.
Рейтинг: 14+ -5-
 
Малкольм Икс, 23:19 23 квітня 2012 р.
 
Микола Икс вважає, що ректором має бути Богдан. Це вже також зрозуміли любителі бороди і любителі футболу з кафедри української мови.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 08:10 24 квітня 2012 р.
 
Голосуймо так, як думаємо. Станьмо вільними інтелектуалами.
Рейтинг: 2+ 0-
 
, 20:30 24 квітня 2012 р.
 
Кричущий адмінресурc і утиски свободи слова: вічні декани зривають рекламу Богдана Винницького.
Рейтинг: 1+ 0-
 
, 08:27 25 квітня 2012 р.
 
Ваша програма не є досконалою, та все ж вона єдина справжня програма.Ви єдиний з кандидатів, що серйозно хотіли змін і кращо го майбутнього не тільки собі свому потомству , але й суспільств у в виді нашого університету. 
Люди боюсь вас навіть не розуміють, вони вважають , що ви клоун, та не розуміють що ви всього лиш їх висміюїте.тому я навіть невпевнений більше вїх мудрості і вважаю, що їхні наукові звання липові.Бо лиш дурень не побачить, навіть вигод для себе, і лиш боягуз буде боятися за своє місце поступаючись принципами й мораллю. 
Я останнім часом розчарований в нашому ВУЗі , на поршему курсі я вірив , що наші викладачі володіють секретами світу, які можуть хоч трошки привідкрити невизначеність нашого існування. На ділі ж виявилося, що як і я нічого не знаю йдосі, так і вони незнають, і що найобідніше навіть знати не хочуть.Ба навіть більше вони вважають себе справжніми професіоналами й геніями), якім просто студенти неуки забовязаі платити взятки .Хоча таким чином вони просто заспокоюють свою совість. 
Ви ж з іншого боку спеціально самого себе висміювали, таким чином показуючи, що визнаєте свої недостатки й бажаєте вдосконалитись. Ваш інтелектуальний рівень теж вражає як і вміння бороись з труднощами.Я думаю, що ректор університету як мінімум, має бути професіоналом своєї справи, і сильним науковцем. 
І що саме цікаве, ви прислуховуєтесь до людей , і таким чином кожен міг би внести свою лепту в удосконалення нашого університету. Ну що ж , як то кажуть сліпці хочуть бути такими, щоб не бачити пакостей цього світу, тому напевно вас і не вибрали.Ну і напевно й тому , що грошей влади в вас малувато. 
Дуже надіюсь , що ви праві в тім, що вірите що люди можуть змінитись, бо я щось в цьому сумніваюсь. я вважаю, що ми як ті ж таки тварини намагаючись задовольняти свої потреби, просто колись добєм один одного.
Рейтинг: 5+ 0-
 
, 10:32 28 квітня 2012 р.
 
Так що, переходимо до нової теми...  
Хто буде ректором після каденції Н. Скотної: син чи дочка?  
Заодно хотілося б мати інформацію про її внуків. Все ж ці люди керуватимуть ДДПУ наступних років 50-70, дай їм Боже здоров'я.
Рейтинг: 3+ 0-
 
Фізкультурник, 19:48 28 квітня 2012 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2024 Дрогобич Інфо → (сайт працює 5894 дні)